Objavljeno: 14. 03. 2019. , Ažurirano: 20. 03. 2019.

Projektne ideje podnose mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, a trebaju se odnositi na razvoj novih proizvoda i usluga, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno ili kolaborativno istraživanje) te jačanje kapaciteta poslovnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poboljšanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

Nadalje, ideje se moraju moći realizirati u roku od najviše 36 mjeseci od početka eventualne realizacije, na području Republike Hrvatske te trebaju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja: industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studija izvedivosti.

Više o Javnom pozivu te Obrasce za prijavu po određenom području pronađite na:

Operativnu podršku procesu prikupljanja projektnih ideja pruža Tehničko tajništvo za tematska inovacijske vijeća ustrojeno pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a kontaktirati se može na telefon 01/207-8001 ili tivtajnistvo@hgk.hr.