Poziv malim i srednjim poduzećima na suradnju

Objavljeno: 02. 08. 2019. , Ažurirano: 10. 09. 2019.

U sklopu OIS-AIR Proof of Concept poziva potiče se suradnja između malih i srednjih poduzetnika s istraživačima iz Jadranko-jonske regije. Provedena je prva faza Proof of Concept poziva koja je uključivala prikupljanje prijedloga istraživačkih projekata. U sklopu druge faze, pozivaju se mala i srednja poduzeća da pregledaju pristigle prijedloge i pronađu onaj na kojem bi željeli surađivati s istraživačima na razvijanju odabrane inovativne ideje.

Realizacija deset inovacijskih projekata koje zajedno razvijaju istraživači (vlasnici tehnologije) i mala i srednja poduzeća Jadransko-jonske regije bit će potpomognuta pružanjem vaučera za inovacije u vrijednosti od 18.500 eura po projektu. Cilj vaučera je pružanje financijske potpore uspješnom prijenosu dobrog istraživanja u dobro poslovanje i promicanje transnacionalne suradnje na području inovacija u Jadransko-jonskoj regiji.

Istraživači iz regije već su predložili svoje tehnologije iz područja Agro-bioekonomija, Transport i mobilnost te Energija i okoliš u sklopu prve faze Proof of Concept poziva za prikupljanje ideja. Ukupno je prikupljeno stotinu istraživačkih prijedloga koji su dostupni na uvid zainteresiranim malim i srednjim poduzećima na platformi OIS-AIR INNOVAIR. Sljedeći je korak usklađivanje i prikupljanje izraženih interesa za daljnji razvoj tehnologija kandidata zajedničkim primijenjenim istraživačkim projektom. Na pozivu za projekte koji će biti otvoren do 30. rujna mogu sudjelovati samo kandidati s rezultatima ili tehnologijama za koji su mala i srednja poduzeća iskazala interes.
OIS-AIR logo.jpg

Odabrani inovacijski projekti transformirat će rane faze tehnologija i patenata sa sveučilišta i istraživačkih instituta u komercijalne aplikacije, zajedničkim razvojem prototipa / testiranja s etabliranim malim i srednjim poduzećima.

Kako bi se prijavili, i istraživači i mala i srednja poduzeća moraju biti registrirani na platformi OIS-AIR INNOVAIR koja podupire interakciju između poduzeća i istraživača Jadransko-jonske regije.

Kratak opis tehnologija kandidata objavljen je na platformi INNOVAIR (obrada je u tijeku), dok više informacija o prijavi zajedničkih projekata, kriterijima za dodjelu vaučera za inovacije i prihvatljivim troškovima možete pronaći na ovoj poveznici.

Transnacionalne prijave na Proof of Concept poziv ostvarit će dodatne bodove kako bi se potaknula  prekogranična inovacijska mreža na Jadransko-jonskom području.

Projekt „OIS-AIR – Otvoreni inovacijski sustavi Jadransko-jonske regije“ financira se iz programa EU Interreg ADRION. Partneri na projektu su: AREA Science Park iz Trsta, Tehnološki park Ljubljana, Hrvatska gospodarska komora, Naučno-tehnološki park Beograd, Center for Research and Technology Hellas iz Grčke, Sveučilište u Basilicati iz Italije i Ministarstvo financija i ekonomije Albanije.