Gospodarsko vijeće ŽK Dubrovnik upoznato s poslovanjem gospodarstva županije u 2016.

Vrijeme održavanja: 10.07.2017.   /   Rok prijave: 09.07.2017.

Na sedmoj, proširenoj sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik, održanoj 10. srpnja u hotelu Adria, raspravljalo se o rezultatima poslovanja poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini.

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu predalo je 3.783 trgovačkih društava (7% više nego 2015.). Pozitivno su poslovala 2.478 trgovačka društva odnosno 65% njih, a 1.305 je ostvarilo negativan financijski rezultat. 

U ukupnom prihodu najveće učešće ima djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s ostvarenim prihodom od 2,7 milijarde kuna (26%), a zatim slijede trgovina s 2,2 milijarde prihoda (21%), prijevoz i skladištenje 1,3 milijarde (13%), te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (89% čine putničke agencije) 1,1 milijardu kuna (11%).

Dobit razdoblja iznosila je 840 milijuna kuna, a najveću dobit ostvarila je djelatnost pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (342 milijuna kuna), što čini 41% od ukupne dobiti, (7% manje nego prethodne godine). Prijevoz i skladištenje čini 15% ukupne dobiti razdoblja što iznosi 128 milijuna kuna, a trgovina 13% s 110 milijuna kuna dobiti.

Konsolidirani rezultat (dobit razdoblja +/- gubitak)  je neto dobit od 247 milijuna kuna, od čega je djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  ostvarila 149 milijuna kuna. U konsolidiranim rezultatima samo su tri djelatnosti iskazale gubitak razdoblja u iznosu od 77 milijuna kuna, a gotovo cjelokupni gubitak ostvaren je u graditeljstvu (69 milijuna kuna). 

Broj zaposlenih na kraju godine, prema podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje, iznosio je 39.992 te je u odnosu na kraj 2015. godine veći za 884 zaposlena (2%). Prosječna mjesečna neto-plaća zaposlenih u županijskim trgovačkim društvima u 2016. godini iznosila je 5.233 kuna što je rast od 5% u usporedbi s 2015.

Na sjednici Gospodarskog vijeća predstavljena je i nova publikacija Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali.

Publikacija na više od 80 stranica obrađuje ekonomske i demografske pokazatelje te trendove u županijama, koje po brojnim pokazateljima uspoređuje međusobno, ali i na razini EU. Uz to, svakoj županiji posvećen je poseban dio s pokazateljima i opisom gospodarskog potencijala.

Veličina BDP-a najbolji je pokazatelj različite gospodarske snage pojedinih županija. Tako se od 328 milijardi kuna, koliko je iznosio bruto domaći proizvod (BDP) u 2014. godini na razini Hrvatske, čak trećina ili točno 33,3% odnosilo na Grad Zagreb. Udio Dubrovačko-neretvanske županije u ukupnom BDP je 3%, odnosno 9,5 milijardi kuna.

Uz ekonomsku snagu, BDP pokazuje i trendove kretanja gospodarstva u pojedinim razdobljima. Tako je BDP i na nacionalnoj razini i u svim županijama u 2014. godini bio nominalno manji nego u pretkriznoj 2008. godini. Stopa pada BDP na nacionalnoj razini iznosila je 4% dok je pad u Dubrovačko-neretvanskoj županiji iznosio 3,2%.

Kontakti

  • Terezina Orlić v.d. predsjednica Tel: +385 20 312092 Email: torlic@hgk.hr