Novosti i događanja

Edukacija

Besplatna edukacija za subjekte u poslovanju s hranom

Edukacija

Seminar – ISO 9001:2015 za internog auditora u ŽK Osijek

Edukacija

ŽK Split: Seminar za Interne auditore ISO 9001:2015

Edukacija

U ŽK Osijek održan seminar ISO 9001:2015 za internog auditora

Edukacija

Edukacija ISO 9001:2015 za internog auditora u ŽK Osijek

Pretraživanje novosti