Novosti i događanja

Edukacija

Edukacija o pisanju EU projekata u ŽK Pula

Edukacija

Dodatno predavanje u Osijeku o usklađivanju s Općom uredbom o zaštiti...

Edukacija

Seminar o poslovanju s Kinom putem aplikacije WeChat

Edukacija

Predstavljanje natječaja Uvođenje sustava upravljanja poslovnim proces...

Sajam - HGK

O GDPR-u na sastanku splitskog ogranka Hrvatske udruge poslovnih žena...

Edukacija

U Zagrebu održana edukacija o zaštiti osobnih podataka u turizmu

Edukacija

ŽK Osijek: Edukativna radionica Biznis akademija

Edukacija

U Dubrovniku edukacija o primjeni Uredbe o zaštiti osobnih podataka (G...

Edukacija

Radionica o postavljanju i ostvarivanju ciljeva

Informacije i komunikacije

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Središnjica

Županijska komora Osijek

  • Kornela Miling Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 860 Email: kmiling@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

Županijska komora Pula

  • Denis Hrelja Viši stručni suradnik Tel: +385 52 378 115 Email: dhrelja@hgk.hr

Županijska komora Krapina

  • Županijska komora Krapina Tel: +385 49 371 883 Email: hgkkr@hgk.hr

Županijska komora Slavonski Brod

  • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Gordana Kotenko-Aleksić viša stručna suradnica Tel: +385 44 524 700 Email: gkotenko@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Miljenko Juratovac Viši stručni referent Tel: +385 43 274 063 Email: mjuratovac@hgk.hr

Županijska komora Rijeka

  • Nikola Musulin Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 155 Email: nmusulin@hgk.hr
  • Ksenija Umek Meštrović Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 120 Email: kumek@hgk.hr

Županijska komora Split

  • Olga Škevin, dipl.ing. stručna suradnica Tel: +385 21 321 138 Email: oskevin@hgk.hr

Pretraživanje novosti