Vrijeme održavanja: 08.02.2019.

Sastanak Strukovne grupe upravitelja nekretninama ŽK Pula održat će se u petak, 8. veljače, u 10 sati i 30 minuta u ŽK Pula. Članovi Strukovne grupe raspravljat će o aktualnoj problematici u ovoj djelatnosti, a koji se tiču energetske obnove i rada dimnjačarske službe. Također, raspravljat će se o prikupljanju pretprijava za ugradnju dizala u višeetažne zgrade.

Predstavnici ŽK Pula predstavit će novu uslugu HGK – portal Digitalna komora.hr.