Vrijeme održavanja: 06.12.2017.

Sastanak članova Strukovne grupacije metaloprerađivačke industrije ŽK Bjelovar s predstavnicima Grada Bjelovara i Veleučilišta u Bjelovaru održan je 6. prosinca u maloj vijećnici Grada Bjelovara. Tema je sastanka bio problem i mogući načini rješavanja nedostatka stručnih kadrova u metaloprerađivačkoj industriji.

Na sastanku je sudjelovao gradonačelnik Grada Bjelovara sa zamjenicima, dekanica Veleučilišta u Bjelovaru sa prodekanima i voditeljima studija te rukovodstvo i članovi Strukovne grupacije metaloprerađivačke industrije ŽK Bjelovar.

Zaključeno je da je potrebno dodatno osposobiti studente mehatronike za stručne izazove koji ih očekuju pri zaposlenju u metaloprerađivačkoj industriji Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, a za taj proces osposobljavanja nužne su promjene obrazovnih programa studija, odnosno prijedlozi koje tvrtke metaloprerađivači trebaju putem svoje Strukovne grupacije uputiti Veleučilištu na razmatranje.