Grupacija jedinstvenih luksuznih hotela djeluje u sklopu Udruženja hotelijera pri HGK. Članica HGK koja želi postati članom Grupacije jedinstvenih luksuznih hotela mora zadovoljiti sljedeće minimalne uvjete:

•        Kategorija: 4* ili 5* i/ili hotel baština visoke kvalitete
•        Veličina: najviše 60 soba
•        Sadržaji: restoran koji pruža poseban gourmet doživljaj
•        Jedinstvena prodajna ponuda: u najmanje jednoj od kategorija - povijest, kultura, priroda, konceptualni dizajn, doživljaj i inovativnost.

Detaljnije informacije o uvjetima i proceduri pristupanja Grupaciji možete pronaći u pratećim dokumentima.