Pozivamo vas na Dane hrvatskog turizma U Dubrovniku održana Konferencija Inicijative Kina + 16 za područje turizma Biograd Boat Show Prijavite se na edukacije o zaštiti osobnih podataka (GDPR) u turističkom sektoru

Pozivamo vas na Dane hrvatskog turizma

U Dubrovniku održana Konferencija Inicijative Kina + 16 za područje turizma

Biograd Boat Show

Prijavite se na edukacije o zaštiti osobnih podataka (GDPR) u turističkom sektoru

Događanja koja slijede

Manifestacija

Pozivamo vas na Dane hrvatskog turizma

Edukacija

Pozivamo vas na ciklus edukacija za nositelje i or...

Edukacija

Prijavite se na edukacije o zaštiti osobnih podata...

Edukacija

Edukacije za primjenu novog Zakona o pružanju uslu...

Sajam - Ostali

Ponuda za sudjelovanje na Srednjoeuropskom sajmu t...

Sajam - HGK

Poziv na konferenciju Zeleni hoteli – novi standar...

Edukacija

U Zagrebu održana edukacija o zaštiti osobnih poda...

Sastanak

Održana plenarna sjednica Udruženja putničkih agen...

Projekti i akcije

Benchmarking izvještaji

Sektor za turizam

  • Adresa:
  • Rooseveltov trg 2
  • 10000 Zagreb
  • Email: turizam@hgk.hr
  • Tel: +385 1 456 1570
  • Tel 1: +385 1 456 1660
  • Fax: +385 1 482 8499
  • : Sektor za turizam