Zajednica za intermodalni transport i logistiku

Pixabay

Na 22. sjednici, održanoj 6. srpnja 2015. godine Upravni odbor HGK donio je odluku o izmjenama i dopunama Odluke od 22. ožujka 1995. godine, čime je promijenjeno ime Zajednici za kombinirani prijevoz u Zajednica za intermodalni transport i logistiku.

U HGK je 28. studenoga 2017. godine održana plenarna sjednica Zajednice na kojoj je izabrano novo predsjedništvo Zajednice te novi voditelji grupacija i njihovi zamjenici. Nakon izvještaja o dosadašnjem radu Zajednice od 2015. do 2017. usvojen je i novi poslovnik o radu.

Ustrojstvo Zajednice (od 28. studenoga 2017. godine)

 • Predsjednik Zajednice: Ivica Vrankić, Train Hungary Maganvasut Kft – Podružnica u Zagrebu
 • Zamjenik predsjednika Zajednice: Jasmina Pašagić Škrinjar, Fakultet prometnih znanosti
 • Poslovni tajnik: Saša Subotić, Sektor za promet i veze HGK

 

Unutar Zajednice osnovane su tri grupacije:

1. Grupacija za intermodalni prijevoz tereta

Voditelj grupacije: Pero Semren, AGIT d.o.o.

Zamjenik voditelja grupacije: Slavko Mamić, Crokombi d.o.o.

2. Grupacija za integrirani prijevoz putnika

Voditelj grupacije: Borna Abramović, Fakultet prometnih znanosti

Zamjenik voditelja grupacije: Denis Šipuš, Fakultet prometnih znanosti

3. Grupacija za logistiku

Voditelj grupacije: Marko Frankola, DHL International d.o.o.

Zamjenik voditelja grupacije: Martina Furdić, Fakultet prometnih znanosti

 

Zadaci Zajednice

 • iniciranje i poticanje suradnje između nosilaca svih aktivnosti u području kombiniranog transporta i logistike radi njegova promoviranja i uspješnog razvoja
 • polazeći od društvenih i gospodarskih interesa, predlaže državnim organima donošenje poticajnih mjera i propisa radi uspješnog razvoja kombiniranog prometa i logistike u Hrvatskoj
 • razmatra pitanja i predlaže rješenja iz područja operativnog funkcioniranja kombiniranog transporta, tarifske problematike, pravne regulatore, metodologije iskazivanja troškova u području transporta i dr.
 • suradnja sa obrazovno-znanstvenim institucijama
 • suradnja s nacionalnim i međunarodnim organizacijama čiji je cilj unapređenje kombiniranog prometa i logistike.

Prateći dokumenti:

Ciljevi, misija i vizija

 

Detaljnije informacije možete dobiti u Sektoru za promet i veze HGK, tel.: 01 460-6763, Saša Subotić.

Contacts

 • Sektor za promet i veze Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: promet@hgk.hr Tel: +385 1 460 6726 Fax: +385 1 460 6731 Direktor: Dario Soldo
 • Saša Subotić Senior Expert Adviser Tel: +385 (0)1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Ivica Vrankić The President of the Community for Intermodal Transport and Logistics Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Jasmina Pašagić Škrinjar Deputy President of Community for Intermodal Transport and Logistics Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr