29. travnja 2015. održana je izborna plenarna sjednica Udruženja cestovnog teretnog prometa Hrvatske gospodarske komore.

Za predsjednika Udruženja izabran je Darko Vukadinović iz La Log d.o.o., Zagreb koji je i član Vijeća.

Za zamjenika predsjednika izabran je Darko Banko iz Banko Transport d.o.o., Tinjan koji je i član Vijeća.

Za preostala 26 člana Vijeća Udruženja izabrani su:
Autoprijevoz Barišić d.o.o., 43000 Bjelovar
Dobranić d.o.o.,  40315 Mursko Središće
Doron d.o.o., 34000 POŽEGA
Dvorski Transporti d.o.o. , 42220  Novi Marof
Jurčec-transporti d.o.o., Čehovec, 40323 Prelog
Juretić Transporti d.o.o.,  51213 Jurdani
Klanatrans d.o.o., , 51217 Klana
Klaster Istra Adriatik d.o.o., 52, 52 332 Pićan
Klektrans d.o.o.,  47300 Ogulin
Kuštro transporti d.o.o., 10290 Zaprešić
Lana Commerce d.o.o.,  47000 Karlovac
Lema Trans d.o.o., 49231 Hum na Sutli
Noliot d.o.o., 51511 Malinska
Renato P.P. d.o.o., 10000 Zagreb
Slu-kom d.o.o., 44320 Kutina
Stio d.o.o., 10000 Zagreb
Straga Trans d.o.o., 34551 LIPIK
Šimunić Promet d.o.o., 48322 Drnje
Špoljar Transport d.o.o., 49218 Pregrada
Štemberger transporti d.o.o., Matulji
Štromar d.o.o., 42214  Sveti Ilija
Transkos d.o.o., 48268 Štrigovec
Transport inženjering d.o.o., 35000 Slavonski Brod
V.S.T. d.o.o., 10436 Rakov Potok
Varjačić d.o.o., 49000 Krapina 
Vital – VL d.o.o., 10000 Zagreb

Poslodavci i vozači se tijekom profesionalnog rada susreću s mnogim pitanjima o obvezama poslodavca, odgovornosti za rad vozača i njihovom poštovanju propisa, vođenja evidencije rada i odmora vozača te o ispravnom korištenju tahografa i tahografskih listića.

U nastavku se nalaze prezentacije o Uredbi EU, Smart tahografu i međunarodnoj suradnji i aktivnostima MMPI-a.

- Zakonodavstvo EU

- Smart tahograf

- Međunarodna suradnja prometne inspekcije

Detaljnije informacije možete dobiti u Sektoru za promet i veze HGK, tel: 01 460-6752, gđa. Suzana Prevarić.