Program edukacije gospodarstvenika iz područja primjene novog carinskog zakonika unije

Objavljeno: 01. 04. 2020. , Ažurirano: 23. 06. 2020.

Program za 2019. je uspješno završio. U pripremi je program za 2020. koji bi trebao sadržavati 10 sličnih seminara.

 

Program za 2019. godinu sadržava 11 seminara iz područja carinskih postupaka i procedura.

 

Plan organizacije seminara (radionica) za 2019. godinu

ORGANIZATOR: CroatiaPRO Odbor i Sektor za Promet i veze za HGK u suradnji sa Carinskom upravom te županijskim komorama.

CILJ SEMINARA: Edukacija gospodarstvenika iz područja carine i carinskih procedura, međunarodnog transporta i trgovine

TEME I BROJ SEMINARA/RADIONICA:

 1. Daljnja implementacija Carinskog zakonika Unije – 11 seminara/radionica

 

BREXIT - 4 seminara

25.03.2019. ŽK Split, 11,00-14,00 sati, kontakt osoba: Rade Maršić, E-mail: rmarsic@hgk.hr 

26.03.2019. ŽK Osijek, 11,00-14,00 sati, kontakt osoba: Vedran Bestvina, E-mail: vbestvina@hgk.hr 

27.03.2019. Komora Zagreb, 10,00-13,00 sati, kontakt osoba: Irena Fresl Rendulić, E-mail; ifresl@hgk.hr

27.03.2019. ŽK Rijeka 11,00-14,00 sati, kontakt osoba: Sara Štrljić, E-mail: sstrljic@hgk.hr

 

  MJESTO ODRŽAVANJA: Županijske komore i komora Zagreb

Početak programa: ožujak 2019.

Završetak programa: prosinac 2019.

Seminari/radionice su predviđeni za minimalno 5 polaznika a maksimum je broj mjesta dvorane koju ŽK ima.

Svi seminari su besplatni i ograničeni brojem polaznika, potrebno je samo se prijaviti kontakt osobi u Županijskoj komori gdje se seminar/radionica održava ( popis kontakt osoba i adrese Županijskih komora u privitku). Prioritet imaju polaznici po redosljedu prijava.

Trajanje seminara i radionica: 3-6 školskih sati

FINANCIRANJE:  100% HGK

Sve informacije o Programu možete dobiti od g. Saša Subotić, e-mail: ssubotic@hgk.hr, Tel: 01 4606 763