Vrijeme održavanja: 22.03.2019.

Objavljeno: 14. 03. 2019. , Ažurirano: 25. 03. 2019.

Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede RH organizira prvu u nizu edukacija pod nazivom Primjena zakonodavstva o navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka hrane, koja će se održati u petak, 22. ožujka, u 10 sati u ŽK Osijek, na adresi Europske avenije 13.

Za sudjelovanje na edukaciji ne naplaćuje se naknada.

U svibnju 2018. godine objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/775 o utvrđivanju pravila za primjenu članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani glede pravila o navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka hrane, koju dostavljamo na poveznici.

Zbog učestalih pitanja subjekata koji posluju s hranom o primjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/775 i novih zahtjeva koji se javljaju zbog primjene Uredbe, HGK u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede za subjekte u poslovanju s hranom i sve zainteresirane organizira edukacije o primjeni Provedbene uredbe.

Predavač: Marija Batinić Sermek, voditeljica Službe za informiranje o hrani i standarde kvalitete hrane Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede RH.

Poziv na edukaciju nalazi se u pratećim dokumentima, a prijaviti se možete online obrascem u nastavku teksta.

Sljedeća edukacija planira se održati u Zagrebu 5. travnja.