Vaučer 'Moj EU-projekt'

Cilj projekta bio je pružiti hrvatskim tvrtkama direktnu financijsku potporu. Natječaj za vaučere bio je namijenjen svim hrvatskim tvrtkama koje su planirale prijaviti svoje projekte za sufinanciranje iz određenih fondova EU. Namjena vaučera je izrada prijavne dokumentacije koja podrazumijeva izradu poslovnog plana/investicijske studije, pripremu prijavnih obrazaca i/ili prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i raspisanim natječajem od strane nadležnog tijela.

Hrvatska gospodarska komora u 2016. godini završila je s provedbom projekta vaučera "Moj EU-projekt" kojim se gospodarstvenicima dodjeljivala izravna financijska potpora za izradu prijavne dokumentacije za EU projekte. 

Na natječaje u okviru ove usluge mogle su se prijaviti članice HGK s najmanje jednim zaposlenim te s podmirenim poreznim obvezama i obvezama prema zaposlenicima te tvrtke koje nisu u poteškoćama, u postupku stečaja ili u procesu predstečajne nagodbe.

Vaučeri su se isključivo mogli iskoristiti za izradu poslovnog plana, pripremu prijavne i prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i natječajima raspisanima za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Prijavitelj je bio dužan ispuniti prijavni obrazac, koji je bio sastavni dio natječajne dokumentacije i objavljen na web stranicama HGK.

Uslugu izrade prijavne dokumentacije mogle su pružati isključivo pravne osobe registrirane za savjetovanje u svezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. Dodatni kriterij bio je i registracija pružatelja usluga u Bazi EU projekata poslovnih savjetnika pri HGK, gdje pružatelj usluge mora imati evidentiran najmanje jedan ugovoreni projekt.

U prvom natječaju, Komora je sufinancirala pripremu dokumentacije za projekte s područja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ukupna vrijednost ovog natječaja iznosila je 350.000 kuna.

Drugim natječajem, čija je vrijednost iznosila 300.000 kuna, sufinancirala se izrada projektne dokumentacije za prijavu na natječaje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, konkretno poziva referentnih brojeva 3d1.1.1., 3d1.1.2 i KK.03.2.1.04.

Treći natječaj za dodjelu vaučera za projekte sufinancirane iz Europkog fonda za pomorstvo i ribarstvo zatvoren je 29. veljače 2016. Ukupna vrijednost ovog natječaja iznosila je 150.000 kuna.

Četvrti natječaj objavljen je u srpnju 2016. godine, kada je i zatvoren uslijed velikog broja zaprimljenih prijava. Ovim natječajem sufinancirala se izrada projektne dokumentacije za projekte koji su se prijavljivali na poziv "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja", Europski fond za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost ovog natječaja iznosila je 200.000 kuna.

HGK je za provedbu projekta vaučera "Moj EU-projekt" iz vlastitih sredstava osigurala jedan milijun kuna.

Kontakti

  • Sektor za međunarodne poslove i EU Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: eoi@hgk.hr Tel: +385 1 482 8382 Fax: +385 1 482 8379 direktorica: Silva Stipić Kobali tajnica: Lidija Rajković
  • Danijela Pečevski viša stručna suradnica Tel: +385 1 456 1652 Email: dpecevski@hgk.hr
  • Anamarija Petrov viši stručna suradnica Tel: +385 1 456 1609 Email: apetrov@hgk.hr
  • Ana Karlić Stručna suradnica Tel: +385 1 456 1795 Email: akarlic@hgk.hr