Objavljeno: 19. 02. 2019. , Ažurirano: 01. 07. 2022.


Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU stupio je na snagu 31. siječnja 2020. godine te UK od tada više nije članica EU-a i smatra se trećom zemljom. Sporazum se sastoji od dva glavna dokumenta:

Sporazumom je utvrđeno prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2020. godine, tijekom kojega su vođeni pregovori o budućim odnosima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, a trgovinski i drugi odnosi između dvije strane su bili nepromijenjeni te se na Ujedinjenu Kraljevinu i dalje primjenjivalo pravo EU-a.

Sporazum o povlačenju i dalje je na snazi. On, među ostalim, štiti prava građana EU-a i državljana Ujedinjene Kraljevine, financijske interese Unije te, što je najvažnije, mir i stabilnost na irskom otoku. Potpuna i pravovremena provedba tog sporazuma ostaje jedan od prioriteta Europske unije.

Nakon intenzivnih pregovora, 24. prosinca 2020. godine Europska komisija je s Ujedinjenom Kraljevinom postigla dogovor o uvjetima njezine buduće suradnje s Europskom unijom.

Taj je dogovor sadržan u dokumentu koji se sastoji od tri glavna dijela: Sporazuma o trgovini i suradnji, Sporazuma o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka te Sporazuma o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, koji obuhvaćaju razna područja, kako bi se poduzećima, potrošačima i građanima pružila maksimalna pravna sigurnost.

Ujedinjena Kraljevina je 1. siječnja 2021. godine istupila iz jedinstvenog tržišta i carinske unije, svih politika i međunarodnih sporazuma Europske unije što predstavlja kraj slobode kretanja osoba, robe, usluga i kapitala između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije.

Sporazum o trgovini i suradnji privremeno se primjenjivao od 1. siječnja 2021. i stupio je na snagu 1. svibnja 2021. godine.   

U Sporazumu se utvrđuju povlašteni dogovori u područjima kao što su trgovina robom i uslugama, digitalna trgovina, intelektualno vlasništvo, javna nabava, zrakoplovstvo i cestovni promet, energetika, ribarstvo, koordinacija sustava socijalne sigurnosti, izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, tematska suradnja i sudjelovanje u programima Unije. Sporazum se temelji na odredbama kojima se osiguravaju jednaki uvjeti tržišnog natjecanja i poštovanje temeljnih prava.

Sporazum o trgovini i suradnji omogućava ostvarivanje preferencijalne stope carine prilikom uvoza roba u EU ili UK, ako je roba stekla podrijetlo temeljem odredbi propisanih u Sporazumu.

Europska komisija objavila je više od 100 sektorskih obavijesti o pripravnosti dionika tijekom pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom, koje sadrže informacije što državne uprave, poduzeća i građani moraju poduzeti kako bi se prilagodili promjenama. 

Informacije o stvaranju novog partnerstva EU i UK dostupne su na stranici Europske komisije koja je za potrebe poduzeća koja posluju s britanskim partnerima objavila upute pod nazivom Novi odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine i kontrolni popis koji predstavlja pregled glavnih područja promjena u poslovanju s UK od 1. siječnja 2021. godine.

Britanska Vlada na svojim stranicama redovito ažurira informacije kako bi se europski gospodarski subjekti pripremili na promjene u poslovanju na britanskom tržištu te kako bi mogli nastaviti poslovanje s britanskim partnerima sa što manje poremećaja. Detaljne informacije dostupne su i u uputama za gospodarstvenike.

Prema Sporazumu o trgovini i suradnji, nova pravila kontrole uvoza prehrambenih proizvoda u Ujedinjenu Kraljevinu iz zemalja EU članica planirala su se uvoditi u fazama od siječnja do srpnja 2021. godine. Uslijed poremećaja uzrokovanih COVID-19-om, u rujnu 2021. godine, utvrđeni su novi rokovi uvođenja potpune kontrole uvoza od siječnja do srpnja 2022. godine.

U travnju 2022. godine, uslijed globalne situacije izazvane ratom u Ukrajini i rasta cijena energenata, koji su imali veliki utjecaj na dobavne lance već prethodno pogođene pandemijom, Vlada je odlučila da neće uvoditi dodatne administrativne zahtjeve gospodarstvenicima koji bi povezane troškove mogli prenijeti na krajnjeg korisnika koji je već pod financijskim pritiskom.

Kontrole uvedene u siječnju 2021. i siječnju 2022. godine, na uvoz životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, bilja i biljnih proizvoda i dalje će se primjenjivati.

Odgođeno je uvođenje novih postupaka kontrole pri uvozu proizvoda iz EU koji su se planirali primjenjivati od srpnja 2022. godine, a koji se odnose na:

  • zahtjev fizičke sanitarne i fitosanitarne kontrole robe na graničnim prijelazima umjesto u odredištima
  • zahtjev za posjedovanjem izvoznih zdravstvenih certifikata za proizvode koji podliježu sanitarnoj i fitosanitarnoj kontroli
  • zahtjev za posjedovanjem deklaracije prijevoznika o sigurnosti i zaštiti pri uvozu proizvoda (Safety and Security DeclarationsSSD)
  • zabrane i ograničenja uvoza rashlađenog mesa iz EU

Britanska Vlada će u narednom razdoblju razmotriti kako poboljšati preostale kontrole koje se planiraju uvesti. Novi operativni model bit će objavljen na jesen o.g., a novi režim kontrole bi stupio na snagu krajem 2023. godine.

Također, planira se pokrenuti UK jedinstveni trgovinski prozor – digitalna platforma za promet roba na globalnoj razini, a koja bi trebala funkcionirati kao „digitalna“ granica i u stvarnom vremenu smanjiti redove i omogućiti neometani promet roba.

Trgovci i prijevoznici moraju poduzimati korake navedene u Graničnom operativnom modelu, kako bi udovoljili zahtjevima važećeg postupaka kontrole uvoza roba iz EU u UK.

Za potrebe adekvatne pripreme gospodarstvenika, održan je niz online besplatnih seminara o novim pravilima i postupcima kretanja robe preko različitih graničnih prijelaza UK s EU. Snimke održanih seminara dostupne su putem poveznice. 

Nizozemska objavljuje informacije o novim carinskim formalnostima koje prate protok robe u nizozemskim lukama i detaljne upute o obvezi prethodne digitalne najave carinskih dokumenata temeljem koje se roba može primiti u luke putem portala Get ready for Brexit. Uveden je digitalni lučki sustav Portbase putem kojega se osigurava nesmetan protok prometa i robe kroz pet nizozemskih trajektnih terminala, a letak namijenjen prijevoznicima i vozačima kamiona se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Belgija objavljuje sve relevantne informacije o novim graničnim procedurama i pruža potporu gospodarstvenicima po pojedinim pitanjima putem web stranica nadležnih institucija koje su dostupne u letku priloženom u pratećim dokumentima ove obavijesti, a u cilju neometanog protoka robe iz i prema UK preko belgijskih luka.

Francuska objavljuje informacije o novim carinskim postupcima i procedurama na graničnim prijelazima s UK putem poveznice.

Dodatno, osnovne informacije i obavijesti vezane za promjene koje fizičke i pravne osobe mogu očekivati u budućim odnosima EU i UK dostupne su na sljedećim mrežnim stranicama:

Izvor: Pixabay
Autor: Elionas2