Odjel za projekte i analitiku bavi se pružanjem potpore tvrtkama pri stupanju na strana tržišta i to kroz sustavno informiranje, educiranje o svim aspektima EU djelatnosti, savjetovanje kako doći do izvora financiranja za vlastite projekte, pronalazak poslovnih partnera, pružanje pomoći pri komercijalizaciji inovacija i transferu tehnologija, sudjelovanje u velikim europskim istraživačkim projektima itd. Koristeći infrastrukturu nacionalnih i europskih udruženja čiji je HGK član, u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama Hrvatske gospodarske komore, Odjel radi na zastupanju i zaštiti interesa hrvatskih tvrtki te pruža pomoć gospodarstvenicima u korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Odjel izrađuje specijalizirane preporuke/analize izvoznih mogućnosti i tržišta za pojedine proizvode, grupe proizvoda i sektore hrvatskog gospodarstva kako bi se kvalitetnije iskoristio izvozni potencijal i doprinijelo jačanju internacionalizacije hrvatskih tvrtki. 

Odjel pruža administrativno- tehničku podršku u radu Povjerenstvu za projekte HGK, obavlja poslove vezane uz upravljanje programom projekata HGK, priprema projektne prijedloge vezane uz rad Sektora te upravlja projektima kojima je Sektor nositelj.

U sastavu Odjela djeluje i Europska poduzetnička mreža (EEN) (eng. Enterprise Europe Network - EEN) - projekt kojeg sufinancira Europska komisija iz programa COSME za konkurentnost MSP-a. Mreža pruža potporu i savjet gospodarstvenicima diljem Europe te im pomaže maksimalno iskoristiti mogućnosti Europske Unije i jedinstvenog europskog tržišta. Usluge EEN Mreže specifično su kreirane za male i srednje poduzetnike (MSP) ali su dostupne i poslovnim institucijama, istraživačkim centrima te sveučilištima u cijeloj Europi. Europska poduzetnička mreža sastavljena je od gotovo 600 partnerskih organizacija i institucija (komore, agencije, instituti..), pruža odlične kontakte i poveznice u 54 zemlje i 92 konzorcija: te povezuje preko 3.000 eksperata s područja poduzetništva, inovacija i transfera tehnologije s ciljem promidžbe konkurentnosti i inovacija na lokalnoj i europskoj razini pa i šire. Hrvatska gospodarska komora je koordinator hrvatskog konzorcija, a ostali uključeni partneri su:

 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG-BICRO,
 • Tehnološki park Varaždin - TPV,
 • TERA TEHNOPOLIS iz Osijeka,
 • Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci - StepRi,
 • Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu – UTT.

Ključne aktivnosti Odjela su:

 1. Programiranje i praćenje provedbe ESI fondova

Programske aktivnosti Odjela obuhvaćaju aktivnosti vezane uz praćenje izrade strateških dokumenata i zastupanje stavova članica HGK u procesu programiranja i izmjena strateških dokumenata (operativnih programa) koji su podloga za financiranje iz EU fondova odnosno sudjelovanje u pripremi poziva za dostavu projekata:

Sudjelovanje s nacionalnim institucijama u partnerskim konzultacijama i izradi dokumenata za korištenje strukturnih fondova;

Zastupanje interesa članica prilikom izrade tekstova poziva na dostavu projektnih prijedloga koji se sufinanciraju iz fondova EU;

Sudjelovanje u nacionalnim odborima za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova te odboru za koordinaciju sudjelovanja RH u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama EU.

 1. Analitika i savjetodavne aktivnosti

Savjetodavne aktivnosti Odjela obuhvaćaju aktivnosti prema poduzećima/članovima HGK:

 • Izrađuje specijalizirane preporuke/analize izvoznih mogućnosti i tržišta za pojedine proizvode, grupe proizvoda i sektore hrvatskog gospodarstva
 • Informativno / savjetodavne aktivnosti prema članicama u pogledu mogućnosti prijave poduzetnika na otvorene natječaje za dodjelu sredstava iz fondova/programa EU;
 • Usmjeravanje gospodarstvenika prema odgovarajućim izvorima financiranja iz EU fondova; Informiranje o dostupnim mogućnostima za poduzetnike za financiranje projekata iz ESI fondova;
 • Promocija EU natječaja raspisanih od strane nadležnih provedbenih tijela;
 • Informiranje o dostupnim mogućnostima financiranja i poticanja rasta gospodarstva iz strukturnih fondova
 • Informiranje o dostupnim mogućnostima poticanja rasta gospodarstva iz programa Unije;
 • Edukacija članica o EU regulativama (EU definicija MSP, Državne potpore, Potpore male vrijednosti, financijski instrumenti i slično)
 • Izdavanje publikacija, analiza, u koordinaciji s drugim HGK organizacijskim jedinicama;
 1. Ostale aktivnosti

Odjel je zadužen i za prijavu i provedbu određenih strateških projekata HGK kao i praćenje sudjelovanja Komore u raznim EU i bilateralnim projektima, što podrazumijeva:

 • Izradu projektnih prijedloga i upravljanje projekatima HGK;
 • Upravljanje programom projekata HGK;
 • Logistička potpora svim organizacijskim jedinicama HGK u svezi pripreme i prijave projekata;
 •  podrška upravljanju programom projekata HGK