O Zajednici poslovnih savjetnika

Pixabay

Procesom pristupanja RH Europskoj uniji otvorile su se mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova te Programa Unije. Jedan od važnih aktera u procesu korištenja fondova EU jesu poslovni savjetnici, koji posjeduju vrlo specifična znanja i vještine koje potencijalni prijavitelji na natječaje za dodjelu fondova EU još uvijek nemaju, ili ih nemaju u dovoljnoj mjeri. 

Prepoznavši ovaj problem, a i na inicijativu samih konzultanata, Hrvatska gospodarska komora osnovala  je Zajednicu poslovnih savjetnika, kako bi zastupala, usklađivala i štitila zajedničke gospodarske interese pružatelja usluga s područja poslovnog savjetovanja te unaprijedila djelovanje i poslovno okruženje svojih članica.

Osnivačka skupština Zajednice poslovnih savjetnika održana je 5. travnja 2013. u Zagrebu, a danas broji 297 članica iz cijele Hrvatske. Članice su trgovačka društva - članice Hrvatske gospodarske komore, fizičke i pravne osobe koje obavljaju obrt te fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti pružaju usluge poslovnog savjetovanja. Učlanjenje u Zajednicu omogućeno je svim poslovnim savjetnicima koji su registrirani za obavljanje navedene djelatnosti i koji mogu pronaći svoj interes u okviru Zajednice.

Kroz rad Zajednice njenim članovima omogućena je bolja informiranost i uključenost u proces izrade programskih i provedbenih dokumenata vezanih uz implementaciju fondova EU, osiguravanje edukacije potrebne za provedbu njihovog posla te vidljivija prisutnost na tržištu konzultantskih usluga.  

Popunjavanje prijavnice i potpisivanje kodeksa etike u poslovanju prvi su koraci ka učlanjenju u Zajednicu.

U nastavku možete preuzeti prijavnicu te pogledati prateće dokumente.

Poslovnik o radu Zajednice poslovnih savjetnika

Strateški ciljevi Zajednice poslovnih savjetnika 2014 - 2018

Pristupnica u članstvo Zajednice

Popis članova zajednice

Katalog savjetodavnih usluga Zajednice poslovnih savjetnika

Contacts

  • Sektor za međunarodne poslove i EU Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: eoi@hgk.hr Tel: +385 1 482 8382 Fax: +385 1 482 8379 direktorica: Silva Stipić Kobali tajnica: Lidija Rajković
  • Mirjana Samardžić Novoselec Affiliation president Tel: +385 1 4561-653 Email: fvukic@hgk.hr
  • Ana Fresl Affiliation vice-president Tel: +385 1 4561-653 Email: fvukic@hgk.hr
  • Franjo Vukić Expert Associate Tel: +385 1 456 1437 Email: fvukic@hgk.hr