Hrvatska gospodarska komora već je tradicionalno pouzdan partner hrvatskim tvrtkama na njihovom putu prema inozemnim tržištima i nezaobilazan promotor hrvatskog gospodarstva u svijetu. Kako bi se olakšala suradnja na tržištima pojedinih zemalja te ostvarilo lakše povezivanje tvrtki i brži protok informacija Hrvatska gospodarska komora potpisala je više od 70 sporazuma o suradnji s komorama u više od 40 zemalja svijeta. Također, članica je i Eurochambresa i Međunarodne trgovačke komore (ICC).

U sastavu Sektora za međunarodne poslove i EU djeluju sljedeći odjeli i pododjeli:

 • Odjel za bilateralnu i multilateralnu suradnju
   - Pododjel za europska tržišta
   - Pododjel za tržišta Zajednice nezavisnih država (ZND)
   - Pododjel za prekomorska tržišta
   - Pododjel za CEFTA tržišta
   - Pododjel za multilateralnu suradnju
 • Odjel za privlačenje investicija
 • Odjel za EU poslove, fondove i programe
 • Odjel za Europsku poduzetničku mrežu, EU programe i fondove potpore za mala i srednja poduzeća

Bilateralne aktivnosti Sektora za međunarodne poslove i EU usmjerene su na pružanje podrške hrvatskim tvrtkama u procesu internacionalizacije njihovih poslovnih aktivnosti, izlasku na tržišta pojedinih zemalja te pronalaženju odgovarajućih partnera u inozemstvu. Stoga, Sektor posreduje u uspostavljanju poslovnih kontakata između zainteresiranih partnera, bavi se organiziranjem gospodarskih delegacija u zemlji i inozemstvu te daje osnovne informacije o inozemnim tržištima. Istodobno se stranim tvrtkama daju sve potrebne informacije o mogućnostima suradnje s hrvatskim partnerima.

Multilateralne aktivnosti usmjerene su na unaprjeđivanje međunarodnih odnosa i ostvarivanje prioritetnih gospodarskih ciljeva Republike Hrvatske vezanih uz procese uključivanja i sudjelovanja Hrvatske u europskim i svjetskim gospodarskim integracijama. Aktivnosti uključuju suradnju u okviru regionalnih i međunarodnih inicijativa i institucija: SEI, SECI, Jadransko-jonske inicijative, Eurochambresa, Međunarodne trgovačke komore iz Pariza (ICC), ASCAME, UNCTAD, OECD, ITC..

Odjel za privlačenje investicija pruža podršku investitorima (domaćim i stranim) pri ulaganju i poslovanju u RH, pomaže pri identificiranju ulagačkih mogućnosti, informira ih o pratećoj zakonodavnoj regulativi, pruža potporu u rješavanju administrativnih i zakonskih procedura pri realizaciji projekata te nudi pomoć pri pronalasku odgovarajućeg poslovnog partnera. S ciljem pružanja pregleda dijela investicijskih mogućnosti u RH, Odjel je izradio i vodi online Katalog investicijskih projekata koji olakšava ulagačima dostupnost informacija o konkretnim ulagačkim potencijalima RH. U suradnji s drugim sektorima HGK, Odjel sudjeluje na sajmovima, poslovnim susretima, gospodarskim delegacijama i forumima na kojima promovira RH kao zemlju poželjnu za ulaganje kao i konkretne projekte za ulaganje.

Odjel za EU poslove, fondove i programe bavi se praćenjem politika Europske unije te aktualnosti na nacionalnoj i europskoj razini, vezanih uz EU tematiku. Aktivno, u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HGK, radi na zastupanju interesa članica HGK u tijelima EU koristeći infrastrukturu nacionalnih i europskih udruženja. Gospodarstvenicima pruža pomoć u korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova, ali i drugih dostupnih izvora financiranja poslovanja kroz individualna savjetovanja, edukativne radionice i seminare. Odjel sudjeluje u postupku programiranja i praćenja implementacije fondova EU. Jednako tako Odjel za EU je aktivan i u prijavama projekata HGK (samostalno ili u konzorciju) na otvorene EU natječaje te koordinira rad ostalih organizacijskih jedinica u procesu apliciranja na EU natječaje. U okviru Odjela za EU djeluje Zajednica poslovnih savjetnika koja okuplja više od 200 članica koje pružaju usluge poslovnog savjetovanja.

Odjel za Europsku poduzetničku mrežu, EU programe i fondove potpore za mala i srednja poduzeća bavi se pružanjem potpore pri stupanju na strana tržišta i to kroz sustavno informiranje, educiranje o svim aspektima EU djelatnosti, savjetovanje kako doći do izvora financiranja za vlastite projekte, pronalazak poslovnih partnera, pružanje pomoći pri komercijalizaciji inovacija i transferu tehnologija, sudjelovanje u velikim europskim istraživačkim projektima itd. U sastavu Odjela djeluje i Europska poduzetnička mreža (EEN) (eng. Enterprise Europe Network - EEN) - projekt kojeg sufinancira Europska komisija iz programa COSME za konkurentnost MSP-a. Hrvatska gospodarska komora je koordinator hrvatskog konzorcija, a ostali uključeni partneri su: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG-BICRO, Tehnološki park Varaždin- TPV, TERA TEHNOPOLIS iz Osijeka, Znanstveno tehnološki park Sveučilišta u Rijeci - StepRi te Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu – UTT.

Pozivamo vas da se uključite u naše projekte i koristite naše usluge!