Hrvatska gospodarska komora već je tradicionalno pouzdan partner hrvatskim tvrtkama na njihovom putu prema inozemnim tržištima i nezaobilazan promotor hrvatskog gospodarstva u svijetu. Kako bi se olakšala suradnja na tržištima pojedinih zemalja te ostvarilo lakše povezivanje tvrtki i brži protok informacija Hrvatska gospodarska komora potpisala je više od 170 sporazuma o suradnji s komorama u više od 70 zemalja svijeta. Također, članica je i Eurochambresa i Međunarodne trgovačke komore (ICC).

U sastavu Sektora za međunarodne poslove i EU djeluju sljedeći odjeli:

Odjel za projekte, programe i fondove EU bavi se pružanjem potpore tvrtkama pri stupanju na strana tržišta i to kroz sustavno informiranje, educiranje o svim aspektima EU djelatnosti, savjetovanje kako doći do izvora financiranja za vlastite projekte, pronalazak poslovnih partnera, pružanje pomoći pri komercijalizaciji inovacija i transferu tehnologija, sudjelovanje u velikim europskim istraživačkim projektima itd. Koristeći infrastrukturu nacionalnih i europskih udruženja čiji je HGK član, u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama Hrvatske gospodarske komore, Odjel radi na zastupanju i zaštiti interesa hrvatskih tvrtki te pruža pomoć gospodarstvenicima u korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova.
U okviru Odjela za EU djeluje Zajednica poslovnih savjetnika koja okuplja više od 100 članica koje pružaju usluge poslovnog savjetovanja.
U sastavu Odjela djeluje i Europska poduzetnička mreža (EEN) (eng. Enterprise Europe Network - EEN) - projekt kojeg sufinancira Europska komisija iz programa COSME za konkurentnost MSP-a. Ovo je najveća europska poslovno-tehnološka mreža koja pomaže poduzetnicima u njihovoj internacionalizaciji.

Odjel za europska tržišta pruža podršku hrvatskim tvrtkama u internacionalizaciji njihovih poslovnih aktivnosti na tržištima zemalja članica EU/EEA, Švicarske te Izraela.
Djelovanje odjela usmjereno je na pružanje podrške hrvatskim tvrtkama u plasmanu roba i usluga na europska tržišta, organizaciju poslovnih delegacija i gospodarskih susreta, pronalaženje odgovarajućih partnera u inozemstvu i organizaciju edukacija o uvjetima poslovanja u EU/EEA, Švicarskoj i Izraelu. Stranim tvrtkama daju sve potrebne informacije o mogućnostima suradnje s hrvatskim partnerima.

Odjel za prekomorska tržišta pruža podršku hrvatskim tvrtkama u međunarodnom poslovanju te procesu internacionalizacije njihovih poslovnih aktivnosti, kroz bilateralne i multilateralne aktivnosti za područja Sjeverne i Južne Amerike, Bliskog i Dalekog Istoka, ASEAN-a, Australije, Novog Zelanda i Afrike.

Odjel za Zajednicu nezavisnih država (ZND) i CEFTA tržišta pruža podršku hrvatskim tvrtkama u poslovnim aktivnostima u zemljama koje ulaze u sastav navedenih asocijacija.
Glavne aktivnosti Odjela odnose se na pronalazak inozemnih partnera, informiranje o izvoznim procedurama, analize tržišta, organizacije gospodarskih delegacija i seminara o uvjetima poslovanja na pojedinim tržištima.
Poslovi odjela usmjereni su na gospodarske aktivnosti s tržištima zemalja bivšeg SSSR-a, u čiji sastav ulaze: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan:
U sustav CEFTA-e ulaze: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija.
Pored ostalih aktivnosti Odjel koordinira i radom Poslovnog vijeća za gospodarsku suradnju s Ruskom Federacijom.

Odjel za privlačenje investicija pruža podršku investitorima (domaćim i stranim) pri ulaganju i poslovanju u RH, pomaže pri identificiranju ulagačkih mogućnosti, informira ih o pratećoj zakonodavnoj regulativi, pruža potporu u rješavanju administrativnih i zakonskih procedura pri realizaciji projekata te nudi pomoć pri pronalasku odgovarajućeg poslovnog partnera. S ciljem pružanja pregleda dijela investicijskih mogućnosti u RH, Odjel je izradio i vodi online Katalog investicijskih projekata koji olakšava ulagačima dostupnost informacija o konkretnim ulagačkim potencijalima RH. U suradnji s drugim sektorima HGK, Odjel sudjeluje na sajmovima, poslovnim susretima, gospodarskim delegacijama i forumima na kojima promovira RH kao zemlju poželjnu za ulaganje kao i konkretne projekte za ulaganje. 

Pozivamo vas da se uključite u naše projekte i koristite naše usluge!