Hrvatska gospodarska komora već je tradicionalno pouzdan partner hrvatskim tvrtkama na njihovom putu prema inozemnim tržištima i nezaobilazan promotor hrvatskog gospodarstva u svijetu. Kako bi se olakšala suradnja na tržištima pojedinih zemalja te ostvarilo lakše povezivanje tvrtki i brži protok informacija Hrvatska gospodarska komora potpisala je više od 170 sporazuma o suradnji s komorama u više od 70 zemalja svijeta. Također, članica je i Eurochambresa i Međunarodne trgovačke komore (ICC)

Centar za internacionalizaciju poslovanja se bavi razvijanjem i pružanjem usluga koje su usmjerene na jačanje konkurentnosti hrvatskih poduzeća u međunarodnom poslovnom okruženju, s ciljem uspješne internacionalizacije i lakšeg plasmana hrvatskih roba i usluga na inozemnim tržištima. Aktivnosti HGK koje su usmjerene na internacionalizaciju hrvatskih poduzeća imaju važnu ulogu ne samo u okviru usluga koje pružamo prema svojim članicama, već i šire u poticanju i povećanju hrvatskog izvoza kao bitnog čimbenika rasta gospodarstva. Hrvatska poduzeća izvoznici su nositelji gospodarskog prosperiteta, njegove stabilnosti, povećanja zaposlenosti, rasta investicijskih aktivnosti, a što sve u konačnici pridonosi rastu BDP-a.

Odjel pruža i podršku investitorima (domaćim i stranim) pri ulaganju i poslovanju u RH, pomaže pri identificiranju ulagačkih mogućnosti, informira ih o pratećoj zakonodavnoj regulativi, pruža potporu u rješavanju administrativnih i zakonskih procedura pri realizaciji projekata te nudi pomoć pri pronalasku odgovarajućeg poslovnog partnera. S ciljem pružanja pregleda dijela investicijskih mogućnosti u RH. U suradnji s drugim sektorima HGK, Odjel sudjeluje na poslovnim susretima, gospodarskim delegacijama i forumima na kojima promovira RH kao zemlju poželjnu za ulaganje kao i konkretne projekte za ulaganje. 

Pozivamo vas da se uključite u naše projekte i koristite naše usluge!