U lipnju 2010. godine Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore je, vođen značajnim rastom interesa hrvatskih gospodarstvenika za rusko tržište te radi intenziviranja aktivnosti na tom tržištu, donio Odluku o osnivanju Poslovnog vijeća za gospodarsku suradnju s Ruskom Federacijom, na temleju članka 35. Statuta HGK.

Svrha je osnivanja Poslovnog vijeća kontinuirana razmjena informacija i aktivno sudjelovanje predstavnika svih zainteresiranih tvrtki u definiranju prijedloga za unaprjeđenje gospodarske suradnje s Rusijom u području trgovine, industrije, tehnološkog razvoja, ulaganja, turizma, usluga, radi povećanja hrvatskog izvoza. Članstvo je besplatno, a članicama mogu postati sve tvrtke koje surađuju ili su zainteresirane za suradnju s Rusijom.

Poslovnim vijećem rukovodi Izvršni odbor koji s predsjednikom ima ukupno četiri člana iz redova članica, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti pojedinih gospodarskih grana.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Poslovnog vijeća obavlja tajnik koji je iz reda zaposlenika Sektora za međunarodne poslove i EU Hrvatske gospodarske komore.

Sadašnje predsjedništvo Poslovnog vijeća za gospodarsku suradnju s Rusijom:

 • Predsjednik: Marinko Došen, (predsjednik Uprave AD Plstik d.d.);
 • Mislav Vučić, potpredsjednik (izvršni direktor JGL d.d.);
 • Stjepan Dragičević, potpredsjednik (savjetnik Končar Elektroindustrija d.d.);
 • Kristijan Sabo (izvršni direktor za Istočnu Europu, Baltik i Centralnu Aziju);
 • Suzana Knežević, viši stručni savjetnik - poslovna tajnica Vijeća

 

Aktivnosti Poslovnog vijeća uključuju sljedeće:

 • Razmjenu iskustava i informacija između članica Vijeća o ruskom tržištu i problematici poslovanja na tom tržištu
 • Pripreme prijedloga Vladi RH, Uredu predsjednice RH i ministarstvima za poboljšanje gospodarske suradnje s Ruskom Federacijom
 • Sudjelovanje u aktivnostima HGK povezanim s poboljšanjem suradnje s ruskim tržištem (poslovni forumi, seminari i stručna predavanja, posjeti hrvatskih gospodarskih izaslanstava Rusiji i ruskih gospodarskih izaslanstava Hrvatskoj specijalizirani sajmovi i dr.)
 • Zajednička suradnja Hrvatske gospodarske komore s Trgovinsko-industrijskom komorom Ruske Federacije i drugim ruskim gospodarskim udruženjima
 • Druge aktivnosti povezane sa suradnjom s Ruskom Federacijom, ovisno o interesu članica

 

Poslovno vijeće za gospodarsku suradnju s Rusijom ima više od 200 članica – predstavnika hrvatskih tvrtki.

HGK je u proteklom razdoblju, slijedom interesa svojih članica radom Poslovnog vijeća za suradnju s Rusijom i u koordinaciji sa sektorima i županijskim komorama HGK, kao i Predstavništvom u Moskvi, pružala potporu u prvom redu koordiniranom nastupu hrvatskih gospodarstvenika na ruskom tržištu prema pojedinim gospodarskim granama, posredstvom udruženja, grupacija i zajednica.

Također, u sklopu rada sjednica kontinuirano se organiziraju seminari o pravnim regulativama u poslovanju s Rusijom, kao i carinskim procedurama.

U sklopu održanih sjednica organizirani su brojni seminari kao potpora hrvatskim tvrtkama pri poslovanju na ruskom tržištu, npr.:

„Carinske procedure pri izvozu u RF“; „Očekivanje promjene u poslovanju hrvatskih tvrtki ulaskom Rusije u WTO i Hrvatske u EU“; Seminar „Carinska unija Rusije, Bjelorusije i Kazahstana: perspektivno tržište“, prezentacija „Novi režim uzajamnih putovanja državljana Hrvatske i Rusije“; „Položaj euroazijske gospodarske integracije“; „Instrumenti podrške izvozno orijentiranim tvrtkama, suradnja između hrvatskih i ruskih tvrtki i zajednički projekti“; „Carinski nadzor provođenja mjera ograničavanja prema Ruskoj Federaciji“; „Certifikati / deklaracije o sukladnosti obvezatni pri izvozu na tržište Ruske Federacije i ostalih članica Euroazijske unije“.

Na temelju dosadašnje prakse, aktivnosti PVGS RF će biti usmjerene na pomoć i potporu hrvatskim tvrtkama pri njihovim poslovnim aktivnostima na ruskom tržištu.

Plan rada PVGS RF za naredno razdoblje obuhvatit će konkretne prijedloge unaprjeđenja suradnje u perspektivnim sektorima, koje će kreirati i dogovoriti predstavnici Izvršnog odbora PVGS RF, odabrani kako bi predstavljali različite industrijske grane u kojim je gospodarska suradnja dosad bila na visokoj razini.

Plan PVGS s RF obuhvaća:

 • organizaciju sektorskih izaslanstava i posjeta određenim ruskim regijama, u skladu s njihovim potrebama za određenim proizvodima hrvatskih tvrtki i iskazanim interesima za mogućom suradnjom;
 • prijedloge i organizaciju nastupa na specijaliziranim sajmovima u RF za hrvatske tvrtke, iz sektora gospodarstva koji nisu obuhvaćeni sankcijama, a gdje postoji obostrani interes za suradnjom;
 • organizaciju seminara o uvjetima poslovanja u svjetlu novih trgovinsko-gospodarskih odnosa između Rusije i EU;

HGK – Sektor za međunarodne poslove i EU i Predstavništvo Moskva, dosad su aktivno sudjelovali u pripremi prijedloga dnevnog reda i teksta za dio koji se odnosi na radnu skupinu za trgovinsko-gospodarsku suradnju u sklopu Međuvladine rusko-hrvatske komisije.

Sve članice HGK mogu se uključiti u rad Poslovnog vijeće za gospodarsku suradnju s Ruskom Federacijom.