Odjel za internacionalizaciju pruža podršku hrvatskim tvrtkama u internacionalizaciji njihovih poslovnih aktivnosti u svijetu. Djelovanje odjela usmjereno je na pružanje podrške hrvatskim tvrtkama u plasmanu roba i usluga u inozemstvo, organizaciji poslovnih delegacija i gospodarskih susreta, pronalaženju odgovarajućih partnera u inozemstvu i organizaciji edukacija o uvjetima poslovanja na pojedinim inozemnim tržištima.

Odjel pruža pomoć i podršku hrvatskim tvrtkama pri izlasku na inozemna tržišta, a neke od najznačajnijih aktivnosti su:

 • Pronalazak potencijalnih poslovnih partnera na inozemnim tržištima sukladno zahtjevima članica;
 • Organizacija poslovnih susreta i gospodarskih delegacija na navedenim tržištima i u RH vezano za ista;
 • Izrade analiza inozemnih tržišta i informativnih materijala o njihovoj poslovnoj i investicijskoj klimi;
 • Organizacija edukacija i seminara o uvjetima poslovanja na pojedinom tržištu prema interesima članica;
 • Uspostava kontakata i suradnja s inozemnim institucijama i diplomatskim predstavništvima;
 • Informiranje o pravilima i legislativi koja se odnosi na poslovanje u inozemstvu te praćenje EU politika i direktiva
 • Informiranje tvrtki o procedurama vezanim uz plasman roba i usluga
 • Informiranje tvrtki o javno nabavnim natječajima u inozemstvu. 

Neke od usluga koje Odjel daje hrvatskim tvrtkama:

 • Virtualna platforma za umrežavanje hrvatskih tvrtki s partnerima na pojedinim tržištima Go Global – Go Virtual u okviru koje se organiziraju online b2b sastanci.
 • Izrada vodiča „Kako poslovati na pojedinim tržištima“ koje obuhvaćaju istraživanje inozemnih tržišta, priprema informacija koje se odnose na analitički prikaz gospodarsko – političke situacije uz zakonodavni i pravni okvir poslovanja
 • Aplikacija Poduzetnik izvoznik kojom se na zahtjev članice dostavljaju informacije vezano uz poslovnu klimu na određenom inozemnom tržištu kao i dostava prijedloga tvrtki – poslovnih partnera, uvoznika i distributera na istim.
 • Uslugom Tenderi.hgk.hr. svim tvrtkama članicama olakšavamo automatizirani pristup informacijama o konkretnim poslovnim prilikama na inozemnim tržištima koje se odnose na informacije o inozemnim javnim nabavnim natječajima (tenderi).
 • Osnivanje Poslovnih vijeća za gospodarsku suradnju s pojedinim zemljama.

Odjel također pomaže investitorima (domaćim i stranim) kod investiranja i poslovanja u Hrvatskoj, pruža potporu u rješavanju administrativnih i zakonskih procedura pri realizaciji projekata, te im nudi pomoć pri pronalasku odgovarajućeg poslovnog partnera.

Odjel surađuje s nadležnim ministarstvima i ostalim institucijama u zemlji s ciljem poboljšanja zakonskog okvira za ulaganja u RH i ukidanja prepreka za ulaganje, te informira potencijalne ulagače o poslovnoj i ulagačkoj klimi, kao i mogućnostima za ulaganje u Republici Hrvatskoj.

U suradnji s drugim sektorima HGK, Odjel sudjeluje na sajmovima, poslovnim susretima, gospodarskim delegacijama i forumima na kojima promovira RH kao zemlju poželjnu za ulaganje.

Internetska stranica www.investincroatia.hr namijenjena je ulagačima i svima koji namjeravaju poslovati u RH jer objedinjuje na jednom mjestu sve informacija potrebne pri donošenju odluke o ulaganju i poslovanju u RH. Stranica sadrži sve potrebne informacije o mogućnostima investiranja u RH, projektima, lokacijama, gospodarskim pokazateljima, poticajima, troškovima poslovanja, poreznom sustavu, kao i načinu poslovanja te zakonodavnom okviru koji prati ulagačke i druge poslovne aktivnosti.

Putem županijskih komora, Odjel prikuplja i pruža investitorima informacije o najnovijim investicijskim ponudama na lokanoj razini te podatke o pokazateljima gospodarskog razvoja županije.

Kako bi pružio što točnije i podrobnije informacije o dostupnim investicijskim projektima, Odjel je izradio i vodi online Katalog investicijskih projekata koji olakšava ulagačima pristup informacijama o konkretnim ulagačkim potencijalima Republike Hrvatske. Katalog koji trenutno broji više od 70 projekata, pruža potencijalnim ulagačima informacije o vrsti projekta, djelatnosti, pripremnoj fazi, vrijednosti te predviđenim izvorima financiranja, olakšavajući time pregled ulagačkih potencijala Hrvatske.

Ukoliko imate projekt za koji tražite investitora ili strateškog partnera i želite da bude vidljiv u našoj bazi, javite nam se na investicije@hgk.hr. Možete se ovdje registrirati na samoj web stranici te ispuniti obrazac za unos projekta u Katalog investicijskih projekata.

Odjel za internacionalizaciju je partner i stranim tvrtkama kojim pruža sve potrebne informacije vezane za poslovanje u Hrvatskoj i mogućnost suradnje s hrvatskim tvrtkama.