Odjel za europska tržišta pruža podršku hrvatskim tvrtkama u internacionalizaciji njihovih poslovnih aktivnosti na tržištima zemalja članica EU/EEA, Švicarske te Izraela.

Djelovanje odjela usmjereno je na pružanje podrške hrvatskim tvrtkama u plasmanu roba i usluga na europska tržišta, organizaciju poslovnih delegacija i gospodarskih susreta, pronalaženje odgovarajućih partnera u inozemstvu i organizaciju edukacija o uvjetima poslovanja u EU/EEA, Švicarskoj i Izraelu. Stranim tvrtkama daju sve potrebne informacije o mogućnostima suradnje s hrvatskim partnerima.

Odjel pruža pomoć i podršku hrvatskim tvrtkama pri izlasku na tržišta navedenih zemalja, a neke od najznačajnijih aktivnosti su:

  • Pronalazak potencijalnih poslovnih partnera na navedenim tržištima sukladno zahtjevima članica;
  • Organizacija poslovnih susreta i gospodarskih delegacija na navedenim tržištima i u RH vezano za ista;
  • Izrade analiza tržišta EU/EEA zemalja, Švicarske i Izraela i informativnih materijala o njihovoj poslovnoj i investicijskoj klimi;
  • Organizacija edukacija i seminara o uvjetima poslovanja na pojedinom tržištu prema interesima članica;
  • Uspostava kontakata i suradnja s inozemnim institucijama i diplomatskim predstavništvima;
  • Inforimiranje o pravilima i legislativi koja se odnosi na poslovanje na EU/EEA tržištu, Švicarskoj i Izraelu te praćenje EU politika i direktiva
  • Informiranje tvrtki o proceduri i prilikama vezanim uz plasman roba i usluga s fokusom na Single Market
  • Informiranje tvrtki o javnonabavnim natječajima na prostoru EU/EEA, Švicarske i Izraela

Odjel pruža hrvatskim tvrtkama potporu pri internacionalizaciji poslovanja na EU/EEA tržištu, Švicarskoj i Izraelu savjetima koji se odnose na propise vezano uz plasman roba i usluga, tarife i procedure, potrebne deklaracije i certifikacije proizvoda.

Predstavništvo HGK u Briselu stoji na raspolaganju svim hrvatskim tvrtkama koje rade na tržištu EU ili planiraju svoje aktivnosti na njemu.