Odjel za EU poslove, fondove i programe, koji djeluje unutar Sektora za međunarodne poslove i EU, prati i aktivno sudjeluje u kreiranju politika EU te sagledavanju njihovog utjecaja na hrvatsko gospodarstvo. Koristeći infrastrukturu nacionalnih i europskih udruženja čiji je HGK član, u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama Hrvatske gospodarske komore, Odjel radi na zastupanju i zaštiti interesa hrvatskih tvrtki te pruža pomoć gospodarstvenicima u korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova. Odjel je nadležan i za poslove praćenja sudjelovanja HGK u raznim europskim projektima, razvijanju novih proizvoda i usluga koje su od koristi članicama te prijavu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova EU ili programa Unije.

Ključne aktivnosti Odjela su:

 1. Programiranje i praćenje provedbe ESI fondova

Programske aktivnosti Odjela obuhvaćaju aktivnosti vezane uz praćenje izrade strateških dokumenata i zastupanje stavova članica HGK u procesu programiranja i izmjena strateških dokumenata (operativnih programa) koji su podloga za financiranje iz EU fondova odnosno sudjelovanje u pripremi poziva za dostavu projekata:

 • Sudjelovanje s nacionalnim institucijama u partnerskim konzultacijama i izradi dokumenata za korištenje strukturnih fondova;
 • Zastupanje interesa članica prilikom izrade tekstova poziva na dostavu projektnih prijedloga koji se sufinanciraju iz fondova EU;
 • Praćenje politika EU i sagledavanje njihovog utjecaja na hrvatsko gospodarstvo;
 • Sudjelovanje u nacionalnim odborima za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova te odboru za koordinaciju sudjelovanja RH u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama EU.
 1. Savjetodavne aktivnosti

Savjetodavne aktivnosti Odjela obuhvaćaju aktivnosti prema poduzećima/članovima HGK:

 • Informativno / savjetodavne aktivnosti prema članicama u pogledu izrade tzv. fit-in analize za prijavu poduzetnika na otvorene natječaje za dodjelu sredstava iz fondova/programa EU;
 • Usmjeravanje gospodarstvenika prema odgovarajućim izvorima financiranja iz EU fondova;
 • Ocjena veličine poduzetnika sukladno Definiciji malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, savjetovanja vezana uz kumulaciju potpora, državne potpore i ostala pravila EU vezana uz dodjelu EU sredstava;
 • Pružanje pomoći u procesu prijave na natječaje.
 1. Informativne, promotivne i obrazovne aktivnosti

S ciljem podizanja svijesti u poslovnoj zajednici o mogućnostima sufinanciranja određenih poslovnih aktivnosti poduzetnika i putem europskih financijskih sredstava, Odjel kontinuirano provodi aktivnosti koje trebaju povećati korištenje fondova EU:

 • Informiranje o aktivnostima vezanim uz strateško-programske dokumente za financijsku perspektivu (2014. - 2020.);
 • Informiranje o dostupnim mogućnostima za poduzetnike za financiranje projekata iz ESI fondova;
 • Promocija EU natječaja raspisanih od strane nadležnih provedbenih tijela;
 • Informiranje o dostupnim mogućnostima financiranja i poticanja rasta gospodarstva iz strukturnih fondova u financijskoj perspektivi 2014. - 2020.
 • Informiranje o dostupnim mogućnostima poticanja rasta gospodarstva iz programa Unije;
 • Edukacija članica o EU regulativama (EU definicija MSP, Državne potpore, Potpore male vrijednosti, financijski instrumenti i slično)
 • Izdavanje publikacija, analiza, u koordinaciji s drugim HGK organizacijskim jedinicama;
 1. Ostale aktivnosti

Odjel je zadužen i za prijavu i provedbu određenih strateških projekata HGK kao i praćenje sudjelovanja Komore u raznim EU i bilateralnim projektima, što podrazumijeva: