Vrijeme održavanja: 19.11.2019.

Objavljeno: 06. 11. 2019. , Ažurirano: 06. 11. 2019.

U utorak, 19. studenoga, od 10 do 14 sati u ŽK Čakovec, na adresi Ivana Gorana Kovačića 2, održat će se edukacija Komunikacija i načela pregovaranja u funkciji podizanja kvalitete poduzeća.

U sklopu ove edukacije bit će obuhvaćena područja kvalitete interne i eksterne komunikacije te njene uloge u podizanju konkurentnosti i upravljanja kvalitetom poslovanja gospodarskih subjekata. Bit će obuhvaćena i temeljna načela poslovnog i međunarodnog pregovaranja uključujući identifikaciju kulturnih i poslovnih običaja u međunarodnom pregovaranju.

Cilj je prenijeti znanje zainteresiranim sudionicima te prezentirati učinkovite metode za postizanje više razine kvalitetne komunikacije te uspješniji sustav upravljanja kvalitetom poduzeća. Radionice uključuju upoznavanje s temeljnim načelima poslovnog pregovaranja kako bi se ojačala konkurentnost gospodarskih subjekata. Interaktivnom nastavom, radom u timovima polaznicima će se približiti koncept kvalitetne i učinkovite poslovne komunikacije. Poseban naglasak radionica stavljen je na upoznavanje i savladavanje vještina neverbalne komunikacije koji unapređuju kvalitetu interakcije.

Kome je namijenjena edukacija: svim gospodarskim subjektima, izvoznicima, državnim institucijama i organizacijama, studentima, maturantima i svim ostalim zainteresiranim stranama.

Radionica se ne naplaćuje.

Predavač i voditelj radionice je Tomislav Galović. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a područje njegova rada i djelovanja povezano je uz područje konkurentnosti, inovativnosti, međunarodnog poslovanja, poslovnog i međunarodnog pregovaranja. Kao gostujući predavač sudjelovao je u programima mobilnosti (Nizozemska, Finska, Cipar, Njemačka, Portugal, Grčka). Član je i zamjenik člana dviju komisija Međunarodne trgovačke komore (ICC) u Republici Hrvatskoj. Trenutno obnaša funkciju koordinatora IB&M programa studentske razmjene za Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, voditelja znanstvenog projekta UNIRI i voditelja jednog od međunarodnih programa cjeloživotnog obrazovanja EFRI International Business Workshops. Također je član Katedre za međunarodnu ekonomiju i Odbora za projekte Fakulteta. Rezultate istraživanja na projektima objavio je u znanstvenim i stručnim radovima s kojima je sudjelovao na više znanstvenih i stručnih konferencija, simpozija i skupova, a objavio je, jedan sveučilišni udžbenik, jednu znanstvenu knjigu te više od četrdeset znanstvenih i stručnih radova.

Prijavite se putem online formulara u nastavku, najkasnije do 15. studenoga. Prijave će se zaprimati do popunjenja kapaciteta dvorane.