Vrijeme održavanja: 13.10.2016. - 14.10.2016.

Objavljeno: 15. 10. 2016. , Ažurirano: 19. 10. 2016.

Prvog dana rada Skupštine predsjednik Udruženja DCCA i predsjednik Trgovinske i industrijske komore Budimpešte Zoltán Kiss predstavio je strategiju suradnje i zajedničkog djelovanja unutar EU, s ciljem ekonomskog jačanja i povećanja konkurentnosti gospodarstva. Smjernice nove strategije Udruženja komora Podunavlja temelje se na eliminaciji ekonomskih rizika, promociji obrazovanja i transferu znanja te ostvarivanju više razine poslovnog povezivanja.

Godišnji izvještaj Udruženja, rezultate i planove za sljedeću godinu predstavila je Ágnes Dobrotka, koordinatorica projekata u Udruženju komora Podunavlja, naglasivši važnost zajedničkih projekata koji otvaraju daljnje mogućnosti gospodarskog razvoja i jačanje kapaciteta komora u Podunavlju te važnost rada u radnim skupinama Prioritetnog područja 8 – Podrška razvoju konkurentnosti, uključujući razvoj klastera EU strategije za dunavsku regiju (EUSDR).

Upravo je drugi dan Skupštine bio posvećen Dunavskoj strategiji i ulozi komora u rješavanju gospodarskih pitanja za koje je potreban transnacionalni strateški pristup.

Direktorica Sektora za međunarodne odnose u HGK Silva Stipić Kobali istaknula je ključnu ulogu gospodarskih komora u povećanju održivog rasta u dunavskoj regiji i konkurentnosti jačanjem inovacijskoga kapaciteta u današnjem dinamičnome globalnom okruženju. HGK svojim aktivnostima unutar široke lepeze partnerstva, od prekograničnih do transnacionalnih, učinkovito djeluje na jačanje sinergije i suradnje među poslovnim, obrazovnim i znanstvenim organizacijama u vidu triple helixa.

Dragica Karajić iz Ministarstva poduzetništva i obrta, kao koordinatorica Prioritetnog područja 8 – Jačanje konkurentnosti poduzetništva i razvoj klastera, naglasila je da se jačanje gospodarske snage dunavske regije postiže povećanjem kapaciteta u MSP, ali i razvojem novih oblika poslovne suradnje, razvojem prerađivačke industrije i proizvodnje te razvojem poduzetničkog učenja pri čemu komore, kao posrednička tijela, imaju ključnu ulogu.

Christian Weinberger iz Ministarstva vanjskih poslova Austrije i predstavnik Europske komisije Glavna uprava – Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo (DG Growth), naveo je primjere poboljšanja poslovne dimenzije u dunavskoj regiji naglasivši internacionalizaciju i važnost izvozne komponente osobito za male države.

Predsjednik ŽK Varaždin Čedomil Cesarec istaknuo je da ova regija ima velik gospodarski potencijal i mogućnost transfera tehnologije, znanja te razmjene iskustva u obuci kadrova. Upravo je zapošljavanje, osobito u deficitarnim zanimanjima, jedan od zajedničkih problema koji se odnose na sva gospodarstva. Learning by Doing prvi je projekt s hrvatskim partnerima odobren na natječaju Dunavskoga transnacionalnog programa, koji na strateški način uključuje sve osnovne dionike strukovnog obrazovanja (komore, regionalne ili nacionalne uprave, te multinacionalne tvrtke). Županijska komora Varaždin s pridruženim partnerom, Ministarstvom poduzetništva i obrta te s 15 partnera iz ostalih dunavskih zemalja, u sljedeće će tri godine raditi na jačanju institucionalnih kapaciteta i osiguravanju pravnih okvira za učinkovitiju transnacionalnu suradnju u cijeloj dunavskoj regiji u području dualnog obrazovanja.