Objavljeno: 01. 08. 2016. , Ažurirano: 23. 08. 2016.

Hrvatska gospodarska komora vas poziva na Poslovne susrete žena iz Švedske i Hrvatske koji će se održati u utorak, 06. rujna 2016. godine u Grand Hotelu 4 Opatijska Cvijeta, ul. Viktora cara Emina 6, Opatija, s početkom u 9 sati.

Organizator predmetnog događaja je Qoola Qvinnor iz Švedske i Hrvatska gospodarska komora. Qoola Qvinnor mreža je poslovnih žena koja prvenstveno povezuje žene koje su vlasnice tvrtki i/ili obrta, a mreža trenutno broji 600 članica i povezana je sa 30 digitalnih mrežnih grupa u sklopu kojih imaju 25.000 sljedbenika.

U pratećim dokumentima (u desnom stupcu na ovoj stranic) možete pročitati dnevni red ovog poslovnog događaja koji je usmjeren na umrežavanje i educiranje poslovnih žena. Također, u pratećim dokumentima možete pronaći i profile poduzetnica iz Švedske s kojima možete dogovoriti B2B sastanak, a sve u smislu buduće suradnje.

Pozivamo sve zainteresirane poduzetnice da se besplatno registriraju putem prijavnog obrasca i iskažu interes za B2B.

U tom smislu molimo vas da prijave pošaljete najkasnije do petka, 10. kolovoza 2016. godine na gjelavic@hgk.hr

Napomena: Predavanja i B2B sastanci bit će na engleskom jeziku.

Prijavni obrazac

Raspored događanja

Popis švedskih sudionica