O Udruženju industrije nemetala i građevinskih materijala


U Sektoru za industriju Hrvatske gospodarske komore u okviru Odjela za prerađivačku industriju djeluje Udruženje industrije nemetala i građevinskih materijala.

Udruženje prema Odluci o strukovnim udruženjima u HGK i Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti uključuje gospodarske subjekte koji obavljaju sljedeće djelatnosti:

 

Vađenje željeznih ruda (B 07.1)

Vađenje ostalih ruda obojenih metala (B 07.29)

Ostalo rudarstvo i vađenje (B 08)

Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje (B 09.9)

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (C 23)

 

Predsjednik:

Grga Ivezić (Samoborka d.d.)

 

Poslovni tajnik:

Miloš Bjelajac

HGK - Sektor za industriju, Nova cesta 3-7, 10000 Zagreb

tel.: 01/4606-746;

fax: 01/4606-737

e-mail: mbjelajac@hgk.hr