O Udruženju grafičko-prerađivačke industrije


Udruženje grafičko prerađivačke industrije kao samostalna stručno-poslovna organizacija unutar Hrvatske gospodarske komore  promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu.

Osnovne zadaće udruženja su:

  • zastupanje, usklađivanje i zaštita zajedničkih interesa članica pred državnim tijelima;
  • sudjelovanje u oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike;
  • sudjelovanje u procesu restrukturiranja gospodarstva;
  • razvijanje poduzetničke inicijative;promocija hrvatskoga gospodarstva u inozemstvu i uspostavljanje veza poslovnog svijeta i Hrvatske;
  • poticanje istraživanja i inovacija postupaka, proizvoda i usluga;
  • poslovno obrazovanje;
  •  uspostavljanje zajedničkoga informacijskog sustava;
  •  izvršavanje povjerenih joj javnih ovlasti i dr.

Udruženje grafičko prerađivačke industrije HGK radi na konkretnim projektima sa svojim članovima, ali i na javnom zagovaranju, lobiranju kod institucija, te drugim aktivnostima u području od interesa Udruženja.