O Pododjelu za IT

Shutterstock

Informacijske tehnologije predstavljaju djelatnost od strateškog interesa te je zato od posebne važnosti za gospodarski razvoj Republike Hrvatske organiziranje i udruživanje tvrtki u okviru Pododjela za IT, s ciljem zastupanja interesa članica pred državnim tijelima pri oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike.

U Industrijskoj strategiji RH za period 2014. - 2020., informacijske tehnologije su prepoznate kao pokretačka grana.

U sklopu Pododjela za IT djeluje Udruženje za informacijske tehnologije, koje predstavlja tvrtke iz uslužnih djelatnosti vezanih za programiranje, savjetovanje, implementaciju i održavanje te tvrtke koje proizvode računalnu opremu.

Osnovne aktivnosti

 • zastupanje interesa članica pred državnim tijelima pri oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike
 • stvaranje odgovarajućega poticajnog legislativnog okvira za poslovanje
 • praćenje i analiza gospodarskih kretanja
 • promocija gospodarstva u zemlji i inozemstvu:
  - organiziranje gospodarskih B2B susreta u zemlji i inozemstvu
  - organizacija sajmova
 • sudjelovanje u EU projektima
 • poslovno obrazovanje članica (seminari, radionice, konferencije, okrugli stolovi.....)
 • obavljanje drugih zadataka određenih zakonom i statutom.

U narednih 7 godina Republika Hrvatska će raditi na ostvarenju 11 tematskih ciljeva koje je zadala Europska komisija u okviru strategije Europa 2020., a to su:

 1. Istraživanje i razvoj
 2. Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)
 3. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća
 4. Prijelaz na ekonomiju temeljenu na niskoj razini emisije C02
 5. Prilagodba na klimatske promjene i prevencija i upravljanje rizicima
 6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
 7. Održivi promet i uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi
 8. Zapošljavanje i podrška mobilnosti radne snage
 9. Socijalno uključivanje i borba protiv siromaštva
 10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
 11. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

Pododjel za IT spada u drugi tematski cilj, Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).  Za poboljšanje pristupa, korištenja i kvalitete IKT-a, Europska komisija u okviru strategije Europa 2020., preporučila je sljedeće smjernice djelovanja:

 • Razvoj široko pojasne infrastrukture mreža sljedeće generacije (NCN) za maksimalno povećanje socijalne gospodarske koristi.
 • Podrška prijelazu na novi poslovni model: uspostava IKT strukture.

Za ostvarenje ovih smjernica djelovanja Europska komisija savjetuje korištenje slijedećih EU- fondova:

 • EU FOND - EFRR 308 M
 • OPERATIVNI PROGRAM - OP Konkurentnost i kohezija

Contacts

 • Sektor za industriju Adresa: Nova cesta 7 10000 Zagreb Email: industrija@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica: mr. sc. Tajana Kesić Šapić tajnica: Josipa Derežanin
 • Sektor za industriju Industry Sector Tel: +385 1 460 6701 Email: industrija@hgk.hr