O Sektoru za industriju

Shutterstock

Sektor za industriju HGK prati članice iz područja C Prerađivačka industrija (osim odjeljaka 10, 11, 12, 16, 19, 26, 27 i 31), J58 Izdavačka djelatnost, J 59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te M741 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti (Nacionalna klasifikacija djelatnosti - NKD 2007, NN.  58/07., 72/07.).

Interesi i stavovi članica usklađuju se radom njihovih predstavnika u tijelima i organima strukovnih udruženja i zajednica. Putem rada 10 strukovnih udruženja prati se stanje, zastupaju se interesi članica i razmatraju specifična pitanja za pojedine djelatnosti, a radom 13 zajednica usklađuju se stavovi gospodarstva u pitanjima koja se odnose na više sektora.

Djelatnost Sektora za industriju:

 • zastupanje interesa gospodarstva putem pripreme i organizacije sjednica udruženja, zajednica, grupacija i drugih organizacijskih oblika na kojima se raspravlja o aktualnoj problematici, zauzimaju stavovi i pokreću inicijative,
 • zastupanje članica članstvom u međunarodnim udruženjima,
 • promocija i povezivanje članica putem organizacije kolektivnih nastupa ili posjeta sajmovima, organizacijom poslovnih delegacija, primanjem inozemnih gospodarskih izaslanstava, suradnjom sa strukovnim organizacijama na bilateralnoj ili multilateralnoj osnovi te putem izdavanja kataloga i brošura,
 • edukacija članica organizacijom edukacijskih sadržaja i sudjelovanjem na stručnim skupovima, kongresima i konferencijama,
 • sudjelovanje u radu institucija (povjerenstva, radna tijela), s ciljem zaštite interesa, promicanja i unapređenja industrijskih djelatnosti,
 • opće usluge na zahtjev članica i korisnika usluga,
 • praćenje stanja i razvoja industrijskih gospodarskih djelatnosti, izrada analiza i definiranje mjera za djelotvornije poslovanje članica,
 • izrada baza podataka o članicama strukovnih udruženja i zajednica,
 • praćenje i unapređenje poduzetništva, inventivnog rada i tehnološkog razvitka,
 • promocija dizajna u gospodarstvu.

Contacts

 • Sektor za industriju Adresa: Nova cesta 7 10000 Zagreb Email: industrija@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica: mr. sc. Tajana Kesić Šapić tajnica: Josipa Derežanin
 • Tomislav Radoš Chamber Vice-President Tel: +385 1 460 6794 Email: trados@hgk.hr