O Odjelu za tehnološki razvoj i IT

Shutterstock

Osnovne aktivnosti Odjela za tehnološki razvoj i IT

 • zastupanje interesa članica pred državnim tijelima pri oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike
 • stvaranje odgovarajućega poticajnog legislativnog okvira za poslovanje
 • praćenje i analiza gospodarskih kretanja
 • zastupanje interesa hrvatskih tvrtki putem sudjelovanja u radu strukovnih EU udruženja
 • povezivanje znanosti i gospodarstva
 • poticanje istraživanja, razvoja i inovacija
 • promocija gospodarstva u zemlji i inozemstvu:
  - organiziranje gospodarskih B2B susreta u zemlji i inozemstvu
  - organizacija sajmova
 • sudjelovanje u EU projektima
 • poslovno obrazovanje članica (seminari, radionice, konferencije, okrugli stolovi.....)
 • izdavanje brošura i kataloga
 • javne ovlasti
 • obavljanje drugih zadataka određenih zakonom i statutom.

Contacts

 • Sektor za industriju Adresa: Nova cesta 7 10000 Zagreb Email: industrija@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica: mr. sc. Tajana Kesić Šapić tajnica: Josipa Derežanin
 • mr. sc. Ivan Budimir Senior Expert Advisor Tel: +385 1 460 6836 Email: ibudimir@hgk.hr
 • Alexander Friedman Expert Officer Tel: +385 1 460 6766 Email: afriedman@hgk.hr