Zakonska regulativa iz područja upravljanja zgradama

  • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZV, NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
  • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15), ZV određuje upravitelja kao nalogoprimca suvlasnika, te se sukladno tome na njega primjenjuju pravila o nalogu, propisana navedenim zakonima
  • Uredba o održavanju zgrada (NN 91/96)

Contacts

  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: graditeljstvo@hgk.hr Tel: +385 1 460 6707 Tel 1: +385 1 461 9250 Fax: +385 1 460-6734 direktorica Sektora: Katarina Sikavica
  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Construction and Utility Services Sector Tel: +385 1 4606 707 Email: graditeljstvo@hgk.hr