Zakonska regulativa iz područja arheologije


Zakoni:

Pravilnici:

  • Pravilnik o iskaznici  i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te  načinu vođenja  očevidnika o obavljenim pregledima (NN 117/12 , NN 124/12
  • Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje  poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, NN 44/10)
  • Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u  unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao   kulturno dobro (NN 22/09, NN 36/11, NN 58/14)
  • Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)
  • Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene  zbirke kulturnih dobara (NN 12/06
  • Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe (NN    77/15)
  • Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru  (NN 134/15)

 

Uredbe:

  • Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN 33/08)