Potvrda o podrijetlu iz treće zemlje

Potvrda o podrijetlu iz treće zemlje

Potvrda se izdaje na obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu robe (Certificate of Origin). Potvrdu se izdaje na zahtjev izvoznika koji uz popunjeni obrazac treba za komorsku evidenciju priložiti inozemni dokument o podrijetlu koju je izdao nadležni organ zemlje podrijetla ili zemlje uvoza. (inozemni certifikat, izjava na računu, izjava proizvođača ili bilo koji drugi dokument koji dokazuje podrijetlo)

Roba koja se nalazi na originalnoj potvrdi o podrijetlu robe mora se točno prenijeti na novu potvrdu, s time da količina može biti ista ili manja, a ni u kojem slučaju veća. U slučaju da je količina koja se izvozi manja od one količine koja je navedena u originalnoj potvrdi dotične zemlje, Komora vodi evidenciju do iskorištenosti navedene količine.

ZAKONSKA OSNOVA

  • članci 59 - 61 CARINSKOG ZAKONIKA UNIJE Uredba (EU) br. 952/2013, te
  • članci 31 – 36 i prilogom 22-01 DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU)2 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343/2015)
  • članci 57 – 59 i prilogom 22-14 PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU)3 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije NN 40/16

Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu Potvrde o nepovlaštenom podrijetlu NN 25/2018

Contacts

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
  • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 voditeljica: Dunja Resman Bartolec
  • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr