Potvrda o članstvu u Hrvatskoj gospodarskoj komori

Potvrda o članstvu u Hrvatskoj gospodarskoj komori je uvjerenje koje mogu dobiti sva trgovačka društva registrirana u Republici Hrvatskoj, a članice su Hrvatske gospodarske komore. Potvrda služi kao dokument pri sklapanju poslova s inozemnim poslovnim partnerom, te za dobivanje viza za određene zemlje.

Zahtjev za potvrdom o članstvu mora sadržavati sljedeće podatke o trgovačkom društvu za koje se izdaje potvrda:

 • Tvrtka/naziv
 • Adresa
 • Poštanski broj i mjesto
 • Država
 • Broj telefona
 • Broj fax-a
 • E-mail
 • Web adresa
 • Ime i prezime direktora društva ili predsjednika uprave

Potvrda se izdaje u dva istovjetna primjerka na memorandumu HGK s potpisom i pečatom ovlaštene osobe.

Po potrebi i uz prethodni dogovor, potvrdu je moguće izdati na nekom od stranih jezika.

Contacts

 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
 • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 voditeljica: Dunja Resman Bartolec
 • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr