ATA karnet - cijene i uplata

 

Postoje dva troška za nositelja karneta – trošak kupovine tiskanica i trošak ovjere ATA karneta.

 

 1. CIJENA TISKANICA ATA karneta

Cijena jedne tiskanice (jednog lista) ATA karneta jest 5,00 kn. Ukupan broj tiskanica u dokumentu ATA karneta ovisi o broju graničnih prijelaza koji se na putovanju namjeravaju prijeći.

Primjerice, osnovni set ATA karneta za odlazak u jednu zemlju s kojom Hrvatska (Europska Unija) izravno graniči (nema tranzitnih zemalja) ima osam listova, odnosno, njegova je cijena 40,00 kn.

Cijena kompleta s tranzitnim listovima (npr. Makedonija) jest 65,00 kn.

 

 1. UPLATA ZA ATA karnet (ovjera)

Za vrijednost robe do 50.000,00 kn po karnetu

 • Za članice HGK (d.d., d.o.o., j.d.o.o.): 300,00 kn
 • Za ostale (obrti, fizičke osobe, udruge, društva): 400,00 kn

Za vrijednost robe iznad 50.000,00 kn po karnetu:

 • Za članice HGK (d.d., d.o.o., j.d.o.o.): 0,7% od vrijednosti robe
 • Za ostale (obrti, fizičke osobe, udruge, društva): 1% od vrijednosti robe

U cijenu ATA karneta uključen je trošak doprinosa Međunarodnoj trgovačkoj komori u Parizu u visini od  4 € te garancija Hrvatske gospodarske komore kao članice ATA garantnog lanca.

 

NAČINI PLAĆANJA

 1. Plaćanje nalogom za plaćanje na žiro račun HGK
 • IBAN HR1423400091100241295
 • poziv na broj odobrenja: 05 3040208-833
 • opis plaćanja: ATA karnet
 • primatelj: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
 1. Samo kod ovjere u Zagrebu – gotovinom u Odjelu za poslovne informacije (Draškovićeva 45)

Contacts

 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
 • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 voditeljica: Dunja Resman Bartolec
 • Ana Žager Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
 • Karmen Tutić Expert Officer Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr
 • Matea Gorup Senior Expert Officer Tel: +385 1 460 6724 Email: mgorup@hgk.hr