Utjecaj njemačkoga gospodarstva na gospodarstvo Hrvatske

Kretanje gospodarstva Hrvatske je zbog relativno visokog udjela izvoza i uvoza roba i usluga u strukturi BDP-a nemoguće promatrati neovisno od zbivanja u međunarodnom okruženju, posebno najvećim vanjskotrgovinskim partnerima. To se najviše odnosi na Europsku uniju te pojedinačno na članice s najvećim udjelima u strukturi izvoza roba i usluga iz Hrvatske, a to su Njemačka, Italija, Slovenija i Austrija. U ovoj analizi obrađena je Njemačka, kretanja u njezinom gospodarstvu i utjecaj tih kretanja na Hrvatsku. Analiza je pokazala da dio inozemne potražnje koji se odnosi na Njemačku čini približno 16% inozemne potražnje za hrvatskim robama i uslugama, odnosno približno 5,5% ukupne potražnje u strukturi BDP-a. Na taj način je potvrđeno da prvenstveno zbog visokog udjela u izvozu usluga, točnije prihodima od turizma, kretanje potražnje u Njemačkoj bitno određuje kretanje izvoza i BDP-a Hrvatskoj.

Utjecaj njemačkog gospodarstva na gospodarstvo Hrvatske (.pdf)

Kontakti

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
  • Odjel za makroekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Tel: + 385 1 482 8373 direktor Sektora: Zvonimir Savić
  • Odjel za makroekonomske analize Tel: +385 (0)1 482-8373 Email: makroekonomija@hgk.hr