Hrvatsko gospodarstvo-statičnost u konkurentnosti

Hrvatsko gospodarstvo-statičnost u konkurentnosti

Hrvatska je u krugu zemalja srednje i istočne Europe imala najdublju i najdužu recesiju nakon 2008. godine. Razloge različitog reagiranja Hrvatske i ovih zemalja na gospodarsku krizu treba tražiti među strukturnim karakteristikama gospodarskoga sustava odnosno konkurentnosti i sustavnoj efikasnosti te njihovom relativnom razvoju (ili statici) u vremenu. Nažalost, usporedbe pokazuju da se Hrvatska nalazi u fazi stagnacije konkurentnosti nacionalne ekonomije u odnosu na usporedive države, što utječe na njeno zaostajanje u odnosu na prosjek razvijenosti usporedivih zemalja iz srednje i istočne Europe.

Stoga najnovija analiza HGK „Hrvatsko gospodarstvo – statičnost u konkurentnosti“ daje prikaz trendova vezanih uz konkurentnost Hrvatske i zaostajanje u odnosu na države EU10 te otkriva relativnu statičnost u konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Kako bi se iz te situacije Hrvatska s vremenom opravila, neizostavna je sustavna reforma koja će pomaknuti Hrvatsku na ljestvicama konkurentnosti i lakoće poslovanja prema prosječnim razinama konkurentnosti država srednje i istočne Europe, ujedno privući investicije, potaknuti izvoz te osigurati temelje za dugoročan rast stabilnim i održivim stopama.

Kontakti

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
  • Odjel za makroekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Tel: + 385 1 482 8373 direktor Sektora: Zvonimir Savić
  • Odjel za makroekonomske analize Tel: +385 (0)1 482-8373 Email: makroekonomija@hgk.hr