Potvrda nastavka uspješne fiskalne konsolidacije Nešto viša inflacija u ožujku zbog rasta cijena hrane BDP po županijama - Prikaz trendova u kretanju BDP-a županija na razini Hrvatske i EU Nastavak rasta broja izdanih građevinskih dozvola

Potvrda nastavka uspješne fiskalne konsolidacije

Nešto viša inflacija u ožujku zbog rasta cijena hrane

BDP po županijama - Prikaz trendova u kretanju BDP-a županija na razini Hrvatske i EU

Nastavak rasta broja izdanih građevinskih dozvola

Događanja koja slijede

Objava

Potvrda nastavka uspješne fiskalne konsolidacije

Objava

Nešto viša inflacija u ožujku zbog rasta cijena hr...

Objava

Nastavak rasta broja izdanih građevinskih dozvola

Objava

Blagi rast zaposlenosti i smanjenje radno sposobno...

Objava

Početak godine obilježen negativnim kretanjima van...

Objava

Kontinuirani rast maloprodajnoga prometa

Objava

Nepodmirene obveze poslovnih subjekata – 28. 2. 20...

Objava

Peta godina suficita na tekućem računu platne bila...

Objava

Javni dug na kraju prošle godine pao na 78% BDP-a

Odjel za makroekonomske analize

  • Adresa:
  • Rooseveltov trg 2
  • 10000 Zagreb
  • Tel: + 385 1 482 8373
  • direktor Sektora: Zvonimir Savić