Udruženje banaka

Shutterstock

Udruženje je osnovano 28. lipnja 1994. godine., s ciljam promicanja i zaštite zajedničkih interesa te razvoja bankarskog sektora.
Članice Udruženja banaka HGK su sve banke registrirane u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o kreditnim institucijama. U radu Udruženja sudjeluje i Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Predsjednik Udruženja:
Ivan Jandrić, član Uprave, Addiko Bank d.d

Zamjenici predsjednika:

Mato Filipović, Izvršni direktor Sektora poslovanja sa stanovništvom, Hrvatska poštanska banka d.d.       

Miro Dodić, Predsjednik Uprave, Istarska kreditna banka Umag d.d.

Poslovni tajnik Udruženja

Krešimir Opić, viši stručni suradnik, Sektor za financijske institucije i ekonomske analize HGK

U okviru Udruženja djeluju stalna radna tijela - odbori koji su osnovani u cilju razmatranja određenih pitanja od interesa i značaja za sve članice, radi unapređenja i razvoja bankovne djelatnosti, poticanja i razvoja dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala te rješavanja tekućih pitanja od značaja za obavljanje bankovne djelatnosti.

Odbori Udruženja su:

 • Odbor za poslovanje s inozemstvom
 • Odbor za sprječavanje pranja novca
 • Odbor za standardizaciju i informatiku
 • Odbor za problematiku platnog prometa
 • Odbor za pravna pitanja, usklađenost i zaštitu potrošača
 • Odbor za rizike
 • Odbor za poslovanje sa stanovništvom
 • Odbor za gospodarstvo
 • Odbor za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

Contacts

 • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
 • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize Tel: +385 (0)1 456-1514 Email: bankarstvo@hgk.hr