Udruženje društava za zastupanje u osiguranju HGK osnovano je 7. travnja 2006. godine.

Članice Udruženja su sva društva za zastupanje u osiguranju na području Republike Hrvatske. Glavno operativno tijelo Udruženja je Vijeće Udruženja.

Predsjednik Udruženja je Petar Rebernišak, Semel pro semper d. o. o.

Zamjenik predsjednika Udruženja je Ivica Ljoljo, OVB Allfinanz Croatia d. o. o.

Članovi Vijeća Udruženja su:

  • Darko Mikulec (Agentcoop Croatia d. o. o.),
  • Vera Ćavar (Baos d. o. o.),  
  • Branko Petričević (Branel d. o. o.),
  • Selma Horvat (Elita plus d. o. o.),
  • Damir Rovis (Nulla Dies d. o. o.),
  • Zoran Rubčić (Croatia agent Novi Vinodolski d. o. o.),
  • Nives Rumenić (Sidro d. o. o.),
  • Aleksandar Dragičević (Supra koncept d. o. o.) i
  • Goran Lepanović (Futura Grupa d. o. o.).