Udruženje je osnovano u travnju 1998. godine u cilju profesionalnog i stručnog usklađivanja te institucionalne zaštite i promicanja zajedničkih interesa svojih članica. Način rada Udruženja uređen je Poslovniko o radu Udruženja.

Predsjednik Udruženja:
Tamas Nagy, broker, Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Zamjenici predsjednika Udruženja:
Ivan Tadin, predsjednik Uprave, HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. 
Danijel Delač, član Uprave, Interkapital vrijednosni papiri d.d.

Poslovna tajnica Udruženja: 
Vanja Dominović, pomoćnica direktora, Sektor za financijske institucije i ekonomske analize HGK

Članice Udruženja su:
investicijska društva (brokerska društva), banke koje su za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima dobile odobrenje od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Agencija),  Zagrebačka burza d.d. Zagreb, Tržište novca i kratkoročnih vrijednosnica d.d., Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb.

Sukladno iskazanim potrebama članica, 14. svibnj 2013. godine, u okviru Udruženja osnovana je Grupacije skrbnika i depozitara.