Udruženje posrednika u osiguranju HGK konstituirano je 22. ožujka 2005. godine.

Članice Udruženja su sva društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju u Republici Hrvatskoj.

Predsjednik Udruženja je Miho Klaić, Fortius d.o.o., direktor, a zamjenica predsjednika Udruženja Iva Rogović Lekić, direktorica Link Insurance Brokers d. o. o.

Članovi Vijeća Udruženja su:

Anđela Šutija, AON d.o.o.; Robert Fućak, GrECo JLT Croatia d.o.o.; Boris Duras, Inter Partes d.o.o.; Arijela Draguzet, Istra-Agent d.o.o.; Igor Kolar, Koban Südvers Group Zagreb d.o.o.; Mirko Lukač, Kor-Broker d.o.o.; Blanka Vukobrat, MAI d.o.o.; Davor Franasović, MARSH d.o.o.; Nikola Japundžić, ZABA Partner d.o.o.