Udruženje osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore osnovano je 26. lipnja 1994. godine.

Osnovni cilj Udruženja je zastupanje i promicanje zajedničkih interesa struke pred državnim i drugim tijelima, razvoj i unapređenja hrvatskog tržišta osiguranja te širenje i podizanje kulture osiguranja u skladu s općim značajem društvene i gospodarske funkcije osiguranja.

Članice Udruženja osiguravatelja su društva za osiguranje i reosiguranje, registrirana u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o osiguranju.

Predsjednik Udruženja osiguravatelja je Robert Vučković, član Uprave Croatia osiguranja

Zamjenik predsjednika Udruženja je Igor Đurić, predsjednik UpraveWüstenrot životnog osiguranja d.d.

Stalna radna tijela Udruženja su Vijeće i odbori. Odbori su stručna radna tijela koja rješavaju tekuća pitanja značajna za obavljanje osiguravateljne djelatnosti, a to su Odbor za životna osiguranja, Odbor za neživotna osiguranja, Odbor za zdravstvena osiguranja, Odbor za pravna pitanja i zakonodavstvo, Odbor za računovodstvo i financije i Odbor za korporativne komunikacije.

U cilju daljnjeg razvoja i podizanja razine poslovanja, profesionalnog odnosa i stručnog obavljanja poslova osiguranja po ekonomskim načelima i pravilima struke, društva za osiguranje i reosiguranje prihvatila su Kodeks ponašanja u obavljanju poslova osiguranja koji postavlja standarde osigurateljne industrije u Republici Hrvatskoj. Kodeks poslovne osiguravateljne i reosiguravateljne etike potpisan je 19. travnja u Hrvatskoj gospodarskoj komori.