Udruženje je osnovano 05. veljače 2002. godine.

Predsjednik Udruženja je Vladimir Kristijan, član Uprave Erste & Steiermaerkische S-Leasinga d.o.o.

Zamjenik predsjednika Udruženja je gospodin Marko Juranić, UniCredit Leasing Croatia d.o.o., član Uprave.

Poslovni tajnik Udruženja je gospodin Alan Božić, viši stručni suradnik u Sektoru za financijske institucije i ekonomske analize HGK.

U okviru Udruženja djeluju dva odbora:  Odbor za računovodstvo i financije te Odbor za pravna pitanja.

Članice Udruženja su trgovačka društva koja imaju odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje poslova leasinga. Aktivnosti Udruženja usmjerene su na promicanje i zaštitu interesa leasing društava te razvoja i unapređivanja hrvatskog tržišta leasinga.