Udruženje je osnovano 19. lipnja 2012. godine.

Predsjednik Udruženja:

U procesu izbora

Zamjenici predsjednika Udruženja:

Dean Tomić, član Uprave, Infinitum d.o.o. Zagreb

Luka Matković, direktor, Fortis Factoring d.o.o. Zagreb

Poslovni tajnik Udruženja:

Alan Božić, viši stručni suradnik, Sektor za financijske institucije i ekonomske analize HGK