Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK osnovano je 2004. godine sa ciljem promicanja i zaštite interesa fondovske industrije te razvoja i unaprijeđenja hrvatskog financijskog tržišta u cjelini. Način rada Udruženja uređen je Poslovnikom o radu Udruženja.

Članice Udruženja su sva društva za upravljanje investicijskim fondovima. Do osnutka Udruženja, članice su djelovale kroz Grupaciju društava za upravljanje investicijskim fondovima, a u okviru Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK.

Predsjednik Udruženja: Hrvoje Krstulović, predsjednik Uprave, ZB Invest d.o.o.

Zamjenik predsjednika Udruženja: Dragana Resan, voditelj Middle Office, Prosperus–Invest d.o.o.

Poslovni tajnik Udruženja: Vanja Dominović, pomoćnica direktora, HGK-Sektor za financijske institucije i ekonomske analize

Udruženje je u prosincu 2004. godine donijelo Kodeks poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima u cilju promicanja razvoja i podizanja opće razine poslovanja, profesionalnog odnosa i stručnog obavljanja poslova upravljanja društvima za upravljanje investicijskim fondovima po ekonomskim načelima i pravilima struke a u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom te radi osiguravanja kvalitetne zaštite i ponašanja na tržištu. Udruženje je u srpnju 2009. godine prihvatilo izmjenjen i dopunjen Kodeks. U tijeku su izmjene i dopune Kodeksa, budući da sadrži informacije koje nisu u skladu s novom regulativom, posebice u dijelu koji se odnosi na bivše novčane investicijske fondove.

Udruženje je tijekom 2004. usvojilo i Kriterije za dodjelu godišnjih nagrada najuspješnijim otvorenim investicijskim fondovima i najboljem društavu za upravljanje investicijskim fondovima.

U svibnju 2012. Udruženje je usvojilo nove Kriterije odabira za dodjelu godišnjih nagrada za najbolje otvorene investicjske fondove s javnom ponudom i najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima.

Kriteriji su korigirani u veljači 2017. godine, a iste možete preuzeti ovdje.

Od 2015. godine Udruženje, povodom Svjetskog dana investicijskih fondova, koji se obilježava 19. travnja, organizira različita edukativno-informativan događanja u cilju popularizacije i približavanja investicijskih fondova građanima i gospodarstvenicima. Udruženje sudjeluje i u drugim aktivnostima u organizaciji HGK, koje su usmjerene ka podizanju financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj.