Udruženje je osnovano 10. ožujka 2003. godine.

Članice udruženja su: društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te mirovinska osiguravajuća društva.

Prije osnutka ovog Udruženja njegove članice djelovale su kroz Grupaciju društava za upravljanje mirovinskim fondovima u sklopu Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima.

Udruženje zastupa i promiče zajedničke interese članica, razmatra i predlaže rješenja određenih pitanja koja su značajna za sve članice, u cilju unapređenja djelatnosti upravljanja mirovinskim fondovima i djelatnosti mirovinskih osiguravajućih društava kao i uspješnog provođenja mirovinske reforme te zaštite sadašnjih i budućih osiguranika i njihove imovine.

Udruženje trenutno nema rukovodstva.