Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ( NN 108/17, 39/19) stupio je na  snagu 1. siječnja 2018. godine.

Kako bi se obveznici provođenja Zakona (među ostalima i računovođe, revizori i porezni savjetnici) do početka primjene novog Zakona uskladili sa svojim novim obvezama i pripremili za njihovo provođenje, Financijski inspektorat Ministarstva financija je sastavio letak u kojemu su navedene najvažnije novosti koje se odnose na njihove sektore u odnosu na trenutno važeći Zakon. Letak možete preuzeti u rubrici Priloženi dokumenti 

Pored ostalih, obveznici provedbe mjera i radnji sukladno Zakonu su i članice strukovnih udruženja koja djeluju u okviru Sektora: Udruženja banaka, Udruženja osiguravatelja, Udruženja leasing društava, Udruženja faktoring društava, Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima, Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima, Udruženja zastupnika u osiguranju, Udruženja posrednika u osiguranju, Udruženja društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava te stambene štedionice,  kartične kuće i društva za izdavanje elektroničkog novca.

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma  predviđa uspostavu Registra stvarnih vlasnika koji će operativno voditi Financijska agencija (FINA). Obavijest Ministarstva financija, Ureda za sprječavanje pranja novca o Registru stvarnih vlasnika možete naći na našoj poveznici.

Sektor za financijske institucije i ekonomske analize u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom, Uredom za sprječavanje pranja novca, Financijskim inspektoratom i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, kao i sa stranim partnerima organizira različite oblike edukacije na temu sprječavanja pranja novca za članice navedenih strukovnih udruženja.

Do sada je održano preko 30 različitih oblika edukacije na kojima je sudjelovalo preko 2.500 sudionika.

Korisne web stranice: