Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Shutterstock

Dana 27.10.2017. godine donesen je novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (objavljen u Narodnim novinama br. 108/2017) koji se počinje primjenjivati od 01.01.2018. godine.

Kako bi se obveznici provođenja Zakona (među ostalima i računovođe, revizori i porezni savjetnici) do početka primjene novog Zakona uskladili sa svojim novim obvezama i pripremili za njihovo provođenje, Financijski inspektorat Ministarstva financija je sastavio letak u kojemu su navedene najvažnije novosti koje se odnose na njihove sektore u odnosu na trenutno važeći Zakon.

Letak možete preuzeti u rubrici Priloženi dokumenti 

Prethodni Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/2008, 25/2012) stupio je na snagu 1. siječnja 2009. godine kada je prestao važiti Zakon o sprječavanju pranja novca iz 1997. godine.

Pored ostalih, obveznici provedbe mjera i radnji sukladno Zakonu su i članice strukovnih udruženja koja djeluju u okviru Sektora: Udruženja banaka, Udruženja osiguravatelja, Udruženja leasing društava, Udruženja faktoring društava, Udruženja za poslovanje i poredovanje na financijskim tržištima, Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima, Udruženja zastupnika u osiguranju, Udruženja posrednika u osiguranju, Udruženja društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava te stambene štedionice,  kartične kuće i društva za izdavanje elektroničkog novca.

Udruženje osiguravatelja, Udruženje za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima te Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima donijeli su obrasce za provođenje dubinske analize stranke. Ova udruženja i Udruženje leasing društava definirali su liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i osoba u vezi  s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonmomske analize u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom, Uredom za sprječavanje pranja novca, Financijskim inspektoratom i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, kao i sa stranim partnerima organizira različite oblike edukacije na temu sprječavanja pranja novca za članice navedenih strukovnih udruženja.

Do sada je održano 29 različita oblika edukacije na kojima je sudjelovalo preko 2.100 sudionika.

Korisne web stranice:
Ured za sprječavanje pranja novca
Hrvatska narodna banka
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Contacts

  • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
  • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize Tel: +385 (0)1 456-1514 Email: bankarstvo@hgk.hr