Odjel za tržište kapitala, fondove, leasing i faktoring pokriva područje financijskog posredovanja s osnovnim ciljem zastupanja i promicanja interesa članica (društava za upravljanje investicijskim fondovima, društava za upravljanje mirovinskim fondovima, mirovinskih osiguravajućih društava, investicijskih društava, leasing društava, faktoring društava te drugih financijskih institucija).

Osnovne aktivnosti u svrhu ostvarenja cilja Sektora:

  • Praćenje stanja u području financijskog tržišta i tržišta kapitala;
  • Organiziranje i aktivno pripremanje sjednica te briga za realizaciju zaključaka kao i sve ostale aktivnosti vezane uz rad strukovnih udruženja;
  • Zastupanje, usklađivanje, zaštita i promocija zajedničkih interesa članica;
  • Praćenje zakonske regulative s područja tržišta kapitala, leasinga, faktoringa, investicijskih i mirovinskih fondova, objedinjavanje stajališta članica o pojedinim propisima te prosljeđivanje istih tijelima državne uprave u cilju donošenja, izmjene i primjene propisa (Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ured za sprječavanje pranja novca, REGOS, FINA, ministarstva);
  • Iniciranje i praćenje realizacije pojedinih projekata od interesa za članice;
  • Suradnja s međunarodnim financijskim institucijama te promocija hrvatskog financijskog sektora u inozemstvu;
  • Organiziranje stručnih savjetovanja i seminara s područja financijskog posredovanja;

U Odjelu se mogu dobiti različite informacije iz područja financijskog posredovanja, uključujući adresare financijskih institucija.