O Odjelu za tržište kapitala, fondove, leasing i faktoring

Odjel za tržište kapitala, fondove, leasing i faktoring pokriva područje financijskog posredovanja s osnovnim ciljem zastupanja i promicanja interesa članica (društava za upravljanje investicijskim fondovima, društava za upravljanje mirovinskim fondovima, mirovinskih osiguravajućih društava, investicijskih društava, leasing društava, faktoring društava te drugih financijskih institucija).

Osnovne aktivnosti u svrhu ostvarenja cilja Sektora:

 • Praćenje stanja u području financijskog tržišta i tržišta kapitala;
 • Organiziranje i aktivno pripremanje sjednica te briga za realizaciju zaključaka kao i sve ostale aktivnosti vezane uz rad strukovnih udruženja;
 • Zastupanje, usklađivanje, zaštita i promocija zajedničkih interesa članica;
 • Praćenje zakonske regulative s područja tržišta kapitala, leasinga, faktoringa, investicijskih i mirovinskih fondova, objedinjavanje stajališta članica o pojedinim propisima te prosljeđivanje istih tijelima državne uprave u cilju donošenja, izmjene i primjene propisa (Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ured za sprječavanje pranja novca, REGOS, FINA, ministarstva);
 • Iniciranje i praćenje realizacije pojedinih projekata od interesa za članice;
 • Suradnja s međunarodnim financijskim institucijama te promocija hrvatskog financijskog sektora u inozemstvu;
 • Organiziranje stručnih savjetovanja i seminara s područja financijskog posredovanja;

U Odjelu se mogu dobiti različite informacije iz područja financijskog posredovanja, uključujući adresare financijskih institucija.

Contacts

 • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
 • Odjel za tržište kapitala, fondove, leasing i faktoring Division for Capital Markets, Funds, Leasing and Factoring Tel: +385 1 456-1514 Email: bankarstvo@hgk.hr
 • Marin Marinović Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Alan Božić Senior Expert Associate Tel: 01/456-1703 Email: abozic@hgk.hr