Objavljeno: 31. 03. 2020. , Ažurirano: 31. 03. 2020.

Hanfa je objavila informaciju o postupanju izdavatelja u odnosu na objavu propisanih informacija te rokove objave godišnjih te polugodišnjih financijskih izvještaja, što je povezano s utjecajem bolesti COVID-19.

Postupanje izdavatelja u dijelu objavljivanja propisanih informacija (što uključuju i financijske izvještaje) te nadležnosti i ovlasti Hanfe u vezi s tim, uređeno je Zakonom o tržištu kapitala te su izdavatelji  dužni postupati u skladu s rokovima objave propisanih informacija.

Međutim, s obzirom na postojeću situaciju uzrokovanu koronavirusom, Hanfa je uputila sve izdavatelje (čija je poslovna godina završila 31. prosinca 2019.) koji neovisno o svim svojim uloženim naporima neće biti u mogućnosti objaviti u zakonom propisanom roku svoje revidirane godišnje izvještaje za 2019. godinu te tromjesečne izvještaje za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine, da su o kašnjenju i razlozima kašnjenja dužni bez odgode detaljno obavijestiti Hanfu i javnost (na način propisan Zakonom o tržištu kapitala) te pritom navesti, u mjeri u kojoj je to moguće, predviđen datum objave revidiranog godišnjeg izvještaja za 2019., odnosno tromjesečnih izvještaja za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine.

Hanfa će u okviru svojih nadzornih aktivnosti uzimati u obzir sve okolnosti pojedinog slučaja kašnjenja s objavom revidiranih godišnjih izvještaja za 2019. i tromjesečnih izvještaja za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine te se u opravdanim slučajevima rukovoditi Javnom objavom ESMA-e od 27. ožujka 2020. godine.

U toj je Javnoj objavi ESMA-e navedeno da u odnosu na izdavatelje, koji zbog poteškoća prouzrokovanih situacijom s bolesti COVID-19 ne budu u mogućnosti u rokovima koji su propisani nacionalnim propisom (u Republici Hrvatskoj to je Zakon o tržištu kapitala) objaviti svoje godišnje i polugodišnje izvještaje za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2019., odnosno koja će najkasnije završiti do 1. travnja 2020., nadležna tijela neće poduzimati nadzorne mjere u slučaju kašnjenja s objavom tih financijskih izvještaja. Takvo se postupanje nadležnih tijela odnosi na razdoblje kašnjenja od dva mjeseca u slučaju revidiranih godišnjih izvještaja i na razdoblje kašnjenja od jednog mjeseca u slučaju polugodišnjih izvještaja.

U Javnoj objavi ESMA-e istaknuto je da su izdavatelji koji zbog poteškoća prouzrokovanih situacijom s bolesti COVID-19 budu kasnili s objavom svojih godišnjih i polugodišnjih izvještaja u odnosu na rokove propisane nacionalnim propisom (Zakonom o tržištu kapitala) dužni o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo (Hanfu) i tržište (napraviti objavu u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala) i, u mjeri u kojoj je to moguće, navesti predviđeni datum objave izvještaja.

U Izjavi je također navedeno da se članak 17. Uredbe o zlouporabi tržišta primjenjuje na sve izdavatelje neovisno o navedenom.

Tekst priopćenja i integralni sadržaj javne objave dostupan je na ESMA-inim internetskim stranicama

Poveznica na objavu Hanfe.